zamknij
Posts Tagged "Rzecznik Praw Pacjenta"

Tag: Rzecznik Praw Pacjenta

1162
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź Ministra Finansów na wystąpienie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi udostępniania pacjentowi...
1281
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych przez lekarzy dowolnie wskazanej...
1243
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w jakich przypadkach należy wzywać pogotowie ratunkowe i jak postąpić, kiedy w sytuacjach zagrażających życiu (w...
1189
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z prośbą, aby zgłaszając do Rzecznika sprawę, sygnał dotyczący naruszenia praw pacjenta, pamiętali...
1245
Views
by:

W związku z pojawiającym się w mediach tematem dotyczącym ewentualnej możliwości pobierania przez szpitale opłat od pacjentów za energię elektryczną,...
1478
Views
by:

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że świadczeniodawcy nie mają podstaw prawnych do żądania kaucji...
1524
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, każdy pacjent ma prawo skorzystać z pomocy...
1198
Views
by:

Z dniem 15 grudnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z...
1317
Views
by:

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi...
1425
Views
by:

W dniu 26 maja 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce, stwierdzając naruszenie przez...