zamknij
Wizyta u lekarza POZ poza miejscem zamieszkania

Wizyta u lekarza POZ poza miejscem zamieszkania

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, każdy pacjent ma prawo skorzystać z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Warto pamiętać, aby wyjeżdżając na wakacje wziąć ze sobą dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jednak dana osoba nagle zachoruje, a nie ma przy sobie dowodu ubezpieczenia, może taki dokument okazać później. W przypadku leczenia szpitalnego dowód ubezpieczenia pacjent powinien przedstawić w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia leczenia, o ile nadal przebywa w szpitalu. Jeżeli w tym terminie nie jest to możliwe, dokument ten może być przedstawiony w ciągu 7 dni od zakończenia udzielania świadczeń. W innym przypadku np. w przychodni – obowiązuje termin 7 – dniowy. Jeśli pacjent nie przedstawi dowodu ubezpieczenia w ww. terminach, świadczenie zostaje udzielone na jego koszt.

http://www.sxc.huZgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna świadczeniodawca, zobowiązuje się udzielać świadczeń ubezpieczonym, nieznajdującym się na jego liście świadczeniobiorców oraz osobom innym niż ubezpieczeni m.in. dzieciom, które nie ukończyły 18. roku życia, kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu, w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Dodatkowo w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy i w święta pacjenci mogą zgłaszać się do wyznaczonych placówek, które realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, a w stanach nagłych także na szpitalny oddział ratunkowy.

Szpital Medicover wykonuje zabiegi z zakresu onkologii ginekologicznej w ramach NFZ

Recepty na antybiotyki

Skomentuj