zamknij
Zwolnienie od podatku od towarów i usług wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej

Zwolnienie od podatku od towarów i usług wyciągów, odpisów i kopii dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź Ministra Finansów na wystąpienie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi udostępniania pacjentowi jego dokumentacji medycznej, w szczególności poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii.

http://www.sxc.hu/Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów udostępnienie pacjentowi jego dokumentacji medycznej stanowi usługę objętą zwolnieniem od ww. podatku jeżeli związane jest z usługami w zakresie opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, które wykonywane są w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze (podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Tym samym zwolnienie to ma zastosowanie np. w sytuacji udostępnienia pacjentowi jego dokumentacji medycznej w celu dalszego leczenia w innym podmiocie leczniczym.

Natomiast w sytuacji udostępnienia pacjentowi dokumentacji medycznej związanej z usługami w zakresie opieki medycznej, które służą innym celom niż profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia (np. operacje plastyczne służące poprawianiu urody, badania genetyczne wykonywane w celu stwierdzenia pokrewieństwa) czynność ta podlega opodatkowaniu według 23% stawki podatku od towarów i usług.

Umiar przede wszystkim, czyli jak dobrze podjąć decyzję na temat poprawienia swojej urody

Poradnik (Przed)ślubny – jakie zabiegi przyszłe panny młode powinny wykonać

Skomentuj