zamknij
Pobieranie kaucji od pacjenta jest niezgodne z prawem

Pobieranie kaucji od pacjenta jest niezgodne z prawem

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że świadczeniodawcy nie mają podstaw prawnych do żądania kaucji od pacjenta, który korzystając w stanie nagłym z pomocy lekarskiej nie przedstawi dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego.

http://www.sxc.huStosując takie praktyki świadczeniodawca pobiera nienależne opłaty od osób ubezpieczonych za świadczenia objęte umową z NFZ, a tym samym uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp pacjentów do tych świadczeń. W przypadku, gdy ubezpieczony pacjent korzysta ze świadczeń zdrowotnych i nie posiada przy sobie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo taki dokument przedstawić w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Jeśli chory przebywa w szpitalu może to zrobić w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia lub, jeśli nie jest to możliwe, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Po upływie tego terminu świadczeniodawca ma prawo żądać zwrotu środków poniesionych w związku z udzielonymi świadczeniami.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia z 24 sierpnia 2010 r.

Recepty na antybiotyki

USG Cię odmłodzi

Skomentuj