zamknij
Posts Tagged "Rzecznik Praw Pacjenta"

Tag: Rzecznik Praw Pacjenta

http://www.sxc.hu/
630
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta otrzymał odpowiedź Ministra Finansów na wystąpienie w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi udostępniania pacjentowi...
http://www.sxc.hu/
733
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielanie informacji medycznych przez lekarzy dowolnie wskazanej...
http://www.sxc.hu/
691
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina w jakich przypadkach należy wzywać pogotowie ratunkowe i jak postąpić, kiedy w sytuacjach zagrażających życiu (w...
http://www.sxc.hu/
645
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta zwraca się do pacjentów z prośbą, aby zgłaszając do Rzecznika sprawę, sygnał dotyczący naruszenia praw pacjenta, pamiętali...
http://www.sxc.hu
723
Views
by:

W związku z pojawiającym się w mediach tematem dotyczącym ewentualnej możliwości pobierania przez szpitale opłat od pacjentów za energię elektryczną,...
http://www.sxc.hu
716
Views
by:

W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że świadczeniodawcy nie mają podstaw prawnych do żądania kaucji...
http://www.sxc.hu
867
Views
by:

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, każdy pacjent ma prawo skorzystać z pomocy...
Fot. http://www.morguefile.com/
650
Views
by:

Z dniem 15 grudnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z...
Dokumentacja medyczna.
729
Views
by:

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi...
Kobieta w ciąży.
848
Views
by:

W dniu 26 maja 2011 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce, stwierdzając naruszenie przez...