zamknij
Czy Polacy korzystają ze Spa…

Czy Polacy korzystają ze Spa…

Jak wygląda podejście Polaków do Spa i czego szukają w takich obiektach? Co sądzą o Spa kobiety, a co mężczyźni? Z najnowszych badań „Polacy a ośrodki Spa” wynika, że co dziesiąty Polak korzysta ze Spa.

Obiektów spa na mapie Polski jest wiele, a korzystanie z ofert spa&wellnes staje się coraz częstsze i bardziej popularne wśród Polaków. Ci regularnie korzystający ze Spa wiedzą, czym charakteryzują się te obiekty. Coraz więcej ludzi potrafi rozróżnić Spa od gabinetu, który jest Spa tylko z nazwy.

Czterdziestolatek częściej niż dwudziestolatek
Według badań przeprowadzonych w styczniu na zlecenie Klekotki Sento Spa, co dziesiąty Polak korzysta z zabiegów oferowanych przez tego typu obiekty. Największy procent badanych korzystających ze Spa jest w grupie wiekowej 35 – 44 lat. Znacznie mniejszą grupę stanowią osoby między 18 a 24 rokiem życia – tylko 12% z nich zadeklarowało korzystanie z oferty spa&wellnes. Wśród badanych, 19% to osoby mające 25 – 34 lata. Co interesujące, do dobroczynnych efektów spa jest przekonane 4% osób powyżej 65 roku życia. Jak wynika z przeprowadzonego badania, korzystanie z oferty Spa nie posiada górnej granicy wieku i efekty takich zabiegów są doceniane też przez osoby starsze. „Zdecydowaliśmy się na zbadanie potrzeb Polaków w zakresie korzystania z ośrodków Spa przede wszystkim ze względu na pogłębioną analizę grupy docelowej naszej nowej inwestycji – Klekotki Sento Spa. Przeprowadzone badania dostarczają bardzo ciekawych informacji w zakresie przesłanek, którymi najczęściej Polacy kierują się przy wyborze miejsca sprzyjającemu relaksowi, czy też wyciszeniu. Co ciekawe, badanie również potwierdza że mężczyźni w Polsce, tak samo jak kobiety, równie chętnie korzystają z oferty Spa” – wyjaśnia Zbigniew Tyszko, właściciel Klekotki Sento Spa oraz Hotelu Młyn Klekotki.

Kobiety dla relasku, mężczyźni dla urody
Pierwsze skojarzenie odnośnie Spa to relaks i przyjemność. Te dwa czynniki to podstawowy powód, dla którego Polacy decydują się na Spa. Natomiast nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy przyjrzymy się przesłankom które kierują ludźmi, ale w kontekście wieku lub płci. Generalnie prawie połowa badanych w ośrodkach Spa szuka regeneracji i relaksu (42%), ale to kobiety częściej stawiają na te czynniki. Kobiety pragną także wyciszenia podczas zabiegów (21%).

Czego natomiast szukają mężczyźni? Dla nich Spa to oprócz relaksu i regeneracji (36%), także możliwość zorganizowania wspólnego wyjazdu ze znajomymi (22%). Panowie także częściej szukają profesjonalnych porad na temat zdrowia i urody (18%), niż wyciszenia. Co do porad, to kobiety raczej ich nie potrzebują, ale za to chętniej poprawią wygląd (13%), na co mężczyźni nie zwracają uwagi (0%). Co może się wydawać zaskakujące, częściej regeneracji poszukuje osoba dwudziestoletnia (45%), niż trzydziestoletnia, co więcej częściej nawet niż czterdziestoletnia osoba korzystająca ze Spa (41%). Poprawiać wygląd chcą osoby po czterdziestym roku życia, natomiast ta kwestia zupełnie nie interesuje osób w przedziale 25 – 34 lat (0%), ale te osoby jako jedyne z badanych, mają silną potrzebę skupienia się na sobie i znalezienia chwili wyłącznie dla siebie.

Spa w wielkim mieście
Czy do Spa jeżdżą tylko potrzebujący wypoczynku, zmęczeni karierą ludzie z wielkich miast? Według badań większy odsetek korzystających ze Spa jest wśród mieszkańców dużych miast niż wśród metropolii, jednak różnica ta jest niewielka (7%). Jeszcze mniejszą różnicę stanowi poziom wykształcenia. Ze Spa korzystają równie chętnie osoby z wykształceniem wyższym, jak osoby ze średnim wykształceniem.

Do Spa warto jeździć i coraz więcej ludzi jest o tym przekonana. Sam wyjazd wiąże się z oderwaniem od codziennych obowiązków, a dodatkowo połączony z odpowiednio dobraną ofertą Spa, staje się kompleksowym wypoczynkiem, który jest w stanie w pełni zregenerować siły.

Badanie „Polacy a ośrodki Spa” jest pierwszy projektem z cyklu badań, które Klekotki Sento Spa zamierza realizować w tym roku.

Metodologia badawcza:
1. Termin realizacji badania: I połowa stycznia 2013 r.
2. Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
3. Wielkość próby: n= 1100; błąd oszacowania = 3 proc.; poziom ufności 0,95
4. Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).
5. Próba: Losowo-kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski z zachowaniem rozkładów terytorialnych (dane wg GUS).

Wkrótce upływa termin składania corocznych sprawozdań o odpadach medycznych

Urazy na stoku narciarskim – łatwiej im zapobiegać, niż leczyć

Skomentuj