zamknij
Apel do Ministra Zdrowia

Apel do Ministra Zdrowia

Marek Olszewski – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Informuje, iż do jutra trwają konsultacje społeczne projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych – wystosował apel do ministra zdrowia o zwiększenie limitu na cewniki zewnętrze i pieluchomajtki. Apel odbił się szerokim echem w…

Poniżej całkowita treść apelu:

Szanowny Panie Ministrze
W imieniu osób niepełnosprawnych, mieszkańców naszego miasta, zwracam się do Pana z prośbą o zwiększenie miesięcznego limitu na cewniki zewnętrzne do 45 sztuk oraz o zwiększenie miesięcznego limitu na pieluchomajtki do 120 sztuk w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 4 października 2013. Prosimy o ukształtowanie projektowanego aktu prawnego określającego zasady refundacji, tak aby osobom z niepełnosprawnością żyło się lepiej w komforcie higienicznym i sanitarnym.

Współczesna medycyna pozwala osobom niepełnosprawnym cieszyć się długotrwałym życiem. Zaopatrzenie ortopedyczne oraz medyczne u osób z niepełnosprawnością pozwala kompensować w dużym stopniu występujące niepełnosprawności. Jednakże obecne przepisy refundacyjne z roku 2009 oraz obecnie projektowane nie pozwalają godnie żyć, żyć na miarę XXI wieku. Obecne przepisy refundacyjne zmuszają osoby niepełnoprawne do zakupów cewników zewnętrznych oraz pieluchomajtek poza ustalonym limitem na własny rachunek, ze swoich skromnych rent. Muszą to robić by móc codziennie funkcjonować.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za zwiększeniem limitów na cewniki zewnętrzne i pieluchomajtki jest fakt, iż obecny projekt zmiany limitów refundacyjnych proponowany jest po pięciu latach ich obowiązywania.

Prawie każdy z nas pielęgnował swoje dzieci zmieniając im pieluchy. Proszę sobie przypomnieć, ile dzieci ich zużywały i jak często trzeba było im je zmieniać, by zachować czystość, higienę i komfort dziecka. Zaniedbania u dziecka kończyły się zaczerwienieniami i podrażnieniami. U osoby niepełnosprawnej, brak czystości i higieny kończy się przeważnie poważnymi powikłaniami w postaci odleżyn. Odleżyny trudno się leczy. Powstają w ten sposób dodatkowe koszy dla Narodowego Funduszu Zdrowia związane z leczeniem niepełnosprawnych pacjentów. Zawsze lepiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

W związku z powyższym proponuję zmienić limity refundacyjne w projektowanym Rozporządzeniu na przedstawione wstępnie propozycje lub o zniesienie miesięcznego limitu ilościowego na cewniki zewnętrze i pieluchomajtki.

Toruń ze ścieżkami rekreacyjnymi

Szczepienia przeciwko rakowi

Skomentuj