zamknij
Suwalski szpital psychiatryczny potwierdził najwyższą jakość opieki

Suwalski szpital psychiatryczny potwierdził najwyższą jakość opieki

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał certyfikat ISO 9001:2015. Tym samym placówka potwierdziła najwyższą jakość opieki nad pacjentami i standard świadczonych usług medycznych. ISO nie jest jednak czymś danym raz na zawsze. Co trzy lata należy bowiem przejść stosowny audyt.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w czwartek 8 lutego, podczas specjalnej konferencji pt.: „Jakość w opiece psychiatrycznej” z udziałem m.in. regionalnych i miejskich władz samorządowych. Do Suwałk na tę wyjątkową uroczystość przyjechali także przedstawiciele stowarzyszenia managerów opieki zdrowia, federacji szpitali polskich, lekarze specjaliści i dyrektorzy szpitali z wielu części Polski.

– Certyfikacja to proces długi i żmudny dlatego jestem pełen podziwu dla władz szpitala i pracowników. Choć to znaczny wysiłek organizacyjny ale daje wymierną korzyść. Wierzę, że w konsekwencji przełoży się on na to co ważne, czyli na pieniądze, bo jak wiadomo, jakość kosztuje – powiedział Bogdan Dyjuk, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za regionalną ochronę zdrowia, który przekazał na ręce Bożeny Łapińskiej, dyrektor szpitala oficjalny certyfikat ISO.

Obecny na spotkaniu Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, zaznaczył, że odczuwa wielką satysfakcję z udziału w wydarzeniu wieńczącym trud całego personelu placówki. – Cieszę się, że pomyślnie pokonaliście kolejne wyzwanie. Serdecznie gratuluję tego sukcesu i życzę, aby konsekwencją tego były większe środki na opiekę nad Państwa pacjentami.

ISO 9001:2015 oznacza, że szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015 w zakresie: usług medycznych stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz opiekuńczych i terapeutycznych. Proces certyfikacji przeprowadził niezależny, zewnętrzny audytor. Certyfikat jest ważny do 2020 roku, ale pod warunkiem pozytywnych, corocznych kontroli.

– W ramach wdrażania ISO powstała m.in. księga procesów zarządzania i usług medycznych – wyjaśnia Bożena Łapińska, dyrektor suwalskiego szpitala psychiatrycznego. – Co oznacza, że na wszystkich etapach leczenia, procedury zostały dokładnie określone i ustandaryzowane, tak by zminimalizować ryzyko i nie pozostawiać miejsca przypadkowi. Szczególnie ważne jest to w sytuacjach kryzysowych, kiedy cały zespół musi działać wedle bardzo jasno określonych instrukcji, ale ma to też znaczenie przy wydawałoby się prostych zabiegach. Zawsze chodzi przecież o ludzkie zdrowie i życie.

Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. System ten dopinguje więc palcówkę do sukcesywnego podnoszenia jakości zarządzania, a tym samym wpływa na systematyczną poprawę procedur medycznych, prowadzenia dokumentacji, rozdziału obowiązków.

– Pacjentom zaś daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz wszelkie aspekty postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji, są zgodne z zatwierdzonymi, europejskimi normami – dodaje dyrektor Łapińska.

Badania przeprowadzone w różnych krajach Unii Europejskiej dowodzą, że poziom leczenia w szpitalach objętych certyfikacją jest wyższych, niż w tych, które ISO 9001 nie wdrożyły.

Źródło: SPSPZOZ

Polacy tworzą inteligentną klawiaturę dla niepełnosprawnych. Urządzenie pojawi się pod koniec roku i może być refundowane

MSWiA: 112 – nie blokuj kolejki po życie

Skomentuj