zamknij
Pierwsza fetoskopowa laseroterapia w Warszawie

Pierwsza fetoskopowa laseroterapia w Warszawie

W dniu 29 marca 2011 r. w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonano pierwszą w Warszawie i województwie mazowieckim operację z zakresu chirurgii wewnątrzmacicznej płodu.

U pacjentki w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej dwuowodniowej, powikłanej ciężkim zespołem przetoczenia między bliźniętami (TTTS), wykonano fetoskopową laserową koagulację anastomoz naczyniowych łączących układy krążenia obu płodów.

Zabieg wykonał zespół I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w składzie prof. dr hab. Mirosław Wielgoś i dr hab. Piotr Węgrzyn, pod kierunkiem prof. dr. Jacquesa Jani, kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Brukseli.

Prof. dr Jacques Jani jest jednym z najlepszych specjalistów w dziedzinie małoinwazyjnej chirurgii płodowej na świecie, uczniem prof. Kyprosa Nicolaidesa z Londynu, doktora honoris causa naszej Uczelni i prof. Iana Depresta z Leuven (Belgia).

Prof. Mirosław Wielgoś – Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Przewodniczący Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, od wielu lat zajmuje się medycyną matczyno-płodową, szczególnie w aspekcie wewnątrzmacicznej terapii choroby hemolitycznej płodu. Jest członkiem zarządów kilku perinatologicznych gremiów międzynarodowych (min. World Association of Perinatal Medicine, International Society of The Fetus as a Patient, International Academy of Perinatal Medicine, Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound). Prof. Wielgoś jako konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii od dawna zabiega o stworzenie pełnoprofilowego ośrodka diagnostyki i terapii płodu na Mazowszu. Dr hab. Piotr Węgrzyn jest również uczniem prof. Kyprosa Nicolaidesa, spędził ponad dwa lata w kierowanym przez niego ośrodku w londyńskim King´s College Hospital, gdzie szkolił się w zakresie medycyny płodu oraz terapii wewnątrzmacicznej i uzyskał Diploma in Fetal Medicine.

Zespół przetoczenia między bliźniętami jest powikłaniem występującym w ok. 20% ciąż jednokosmówkowych (jednozygotycznych). Wiąże się z występowaniem połączeń (anastomoz) tętniczo-żylnych, które prowadzą do „przecieku” krwi od jednego płodu do drugiego. Prowadzi to do hipowolemii i małowodzia u jednego z płodów – „dawcy” i hiperwolemii, nadciśnienia i wielowodzia u drugiego zwanego „biorcą”. W nieleczonym zespole przetoczenia śmiertelność sięga 80-100% płodów. Metodą leczenia z wyboru jest laserowa koagulacja anastomoz. Dawniej pacjentki w ciąży bliźniaczej powikłanej zespołem przetoczenia były leczone wyłącznie za granicą, od pewnego czasu w Gdańsku i Łodzi, a od dzisiaj także w Warszawie.

Zakup sprzętu fetoskopowego i lasera do zabiegów wewnątrzmacicznych został sfinansowany ze środków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Źrodło: http://www.wum.edu.pl/2011-03-30-pierwsza-fetoskopowa-laseroterapia-w-warszawie

Nowoczesny rezonans magnetyczny w szpitalu uniwersyteckim

Operacja plastyczna nosa

Skomentuj