zamknij
Nowoczesny rezonans magnetyczny w szpitalu uniwersyteckim

Nowoczesny rezonans magnetyczny w szpitalu uniwersyteckim

W uroczystym otwarciu, na zaproszenie Dyrektor Szpitala Pani Ewy Marzeny Pełszyńskiej, uczestniczyła Minister Zdrowia Pani Ewa Kopacz oraz Rektor prof. Marek Krawczyk. Obecni byli również Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem dr hab. Sławomir Nazarewski, były Rektor, radiolog, Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej w latach 1992-2004 prof. Bogdan Pruszyński, Kanclerz Małgorzata Kozłowska, Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej prof. Olgierd Rowiński oraz wielu kierowników oraz pracowników katedr, klinik i zakładów mieszczących się w szpitalu przy ul. Banacha.

Gości powitała Dyrektor Ewa Marzena Pełszyńska, która szczególnie podziękowała Pani Minister Ewie Kopacz za przychylność w staraniach o zakup tej nowoczesnej aparatury. W imieniu pacjentów podziękowała za to, że będą mogli być oni diagnozowani w tej Pracowni Rezonansu Magnetycznego z prawdziwego zdarzenia. Rektor prof. Marek Krawczyk pogratulował Pani Minister i Pani Dyrektor tak owocnej współpracy, której rezultatem jest zakup rezonansu magnetycznego. Rektor podkreślił, jak duże znaczenie dla pacjentów, ale również dla lekarzy i studentów, ma ten nabytek. Prof. Marek Krawczyk przekazał Pani Dyrektor list gratulacyjny z okazji tego wydarzenia.

Pani Minister Ewa Kopacz przytoczyła dane z lat 2007-2011, które mówią, że w tym okresie w województwie mazowieckiem przybyło 11 rezonansów magnetycznych, a na badania z użyciem takiej aparatury wydano 221 mln złotych. Podkreśliła, że dostęp do badań MR znacznie się polepszył. Minister pogratulowała Pani Dyrektor zakupu aparatury i podkreśliła, że wie, że w tym szpitalu to urządzenie będzie służyło wielu pacjentom w najlepszy z możliwych sposobów. „Ten szpital jest dobrą wizytówką Mazowsza”- chwaliła nasz uniwersytecki szpital Pani Minister.

Wstęgę przecięli Minister Zdrowa Pani Ewa Kopacz, Rektor prof. Marek Krawczyk, Dyrektor Szpitala pani Ewa Marzenia Pełszyńska oraz Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej prof. Olgierd Rowiński. Nową aparaturę oraz zaadaptowane pomieszczenia poświęcił proboszcz Parafii naszej Uczelni ksiądz Tadeusz Aleksandrowicz. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić zmodernizowana Pracownię.

Nowoczesny rezonans magnetyczny o polu min 1,5 T z nowoczesnym systemem gradientowym, systemem wielokanałowych cewek odbiorczych i stanowiskami opisowymi został zakupiony z dotacji pochodzącej ze środków budżetu państwa.

Źródło: http://www.wum.edu.pl/2011-05-09-nowoczesny-rezonans-magnetyczny-w-szpitalu-uniwersyteckim

Przeszczep macicy?

Pierwsza fetoskopowa laseroterapia w Warszawie

Skomentuj