zamknij
Czy w 2019 roku nastąpi przełom w diagnozowaniu raka płuca?

Czy w 2019 roku nastąpi przełom w diagnozowaniu raka płuca?

W listopadzie przypada Miesiąc Świadomości Raka Płuca. Nie bez powodu aż trzydzieści dni zostało poświęconych tej chorobie. Na całym świecie wciąż jest to zbyt późno diagnozowany nowotwór złośliwy. Choć w ostatnich latach sytuacja w Polsce poprawia się, przeżycie 5-letnie chorych na raka płuca nie przekracza 15% (dla porównania – ponad 70% w przypadku raka piersi). W Europie jesteśmy w czołówce pod względem umieralności spowodowanej rakiem płuca. Program wczesnego wykrywania ma ruszyć w 2019 roku.

Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym (ponad 21 tys. zachorowań rocznie) oraz najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworu złośliwego w Polsce (ponad 22 tys. zgonów rocznie). Najwięcej chorych diagnozuje się w IIIb i IV stopniu zaawansowania choroby, co niestety przekreśla szansę na operację i pozostawia do dyspozycji jedynie leczenie farmakologiczne. Tymczasem, jak twierdzą eksperci, rak płuca wcześnie wykryty jest całkowicie wyleczalny.

„Rak płuca zdiagnozowany w stopniu I i II, a czasem nawet w IIIa jest operacyjny, a to oznacza, że chorzy mają największą szanse na wyleczenie. Niestety z uwagi na względnie późno pojawiające się objawy, chorzy często nie zdają sobie sprawy z rozwoju raka i nie zgłaszają do lekarza” – wyjaśnia prof. Tadeusz Orłowski, Kierownik Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jeden z założycieli Polskiej Grupy Raka Płuca. „Sposobem, który może poprawić sytuację, jest wprowadzenie powszechnego programu wczesnego wykrywania połączonego z ciągłą edukacją” – dodaje.

PO PIERWSZE: WCZESNE WYKRYWANIE

Główną przyczyną raka płuca jest palenie papierosów. Przyjmuje się, że regularnym badaniom powinien poddawać się każdy, kto ukończył 50 lat i pali papierosy lub ten, kto ma za sobą 30 paczkolat. Paczkolata oblicza się, mnożąc średnią liczbę paczek papierosów wypalanych dziennie przez liczbę lat od rozpoczęcia palenia. Przykładowo, jeżeli ktoś wypala 2 paczki dziennie, to już po 15 latach znajduje się w grupie ryzyka.

Niestety, najbardziej skuteczne badanie tomograficzne to wydatek rzędu 300 zł, na co wielu pacjentów nie stać. Dlatego Polska Grupa Raka Płuca od lat zabiegała o uruchomienie programu wczesnego wykrywania, którym objęta byłaby cała Polska. Do tej pory udawało się wycinkowo. W różnych latach prowadzone były badania w wybranych powiatach, w których wyleczalność była statystycznie najmniejsza. Jak mówi prof. Orłowski: „Te programy przynosiły wymierny skutek. Mamy dokładne liczby potwierdzające zmiany – w powiatach, w których prowadzono badania skriningowe, zdecydowanie więcej osób miało szansę na skuteczne leczenie. Wszystko dzięki wczesnemu wykryciu choroby.”

Rosnący problem oraz bardzo dobre efekty programów pilotażowych w wybranych powiatach stały się kluczowym argumentem za uruchomieniem ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania.

Jeszcze w tym roku, w ramach przygotowań, Polska zostanie podzielona na 5 okręgów. Wybrane w konkursie niezależne ośrodki z każdego z tych okręgów zostaną włączone do programu. Same badania ruszą w 2019 roku. W tej chwili nie jest jeszcze pewne czy program potrwa do końca 2019 czy 2021 roku, jednak niewątpliwie będzie to największy z dotychczasowych programów dotyczących wczesnego wykrywania raka płuca, dzięki któremu sytuacja chorych w najbliższych latach może się diametralnie poprawić.

PO DRUGIE: EDUKACJA

Wczesne wykrywanie jest bardzo potrzebne, jednak równie ważne wydaje się podnoszenie świadomości i prewencja. W przypadku raka płuca prewencja to przede wszystkim edukacja antytytoniowa.

Miesiąc Świadomości Raka Płuca to inicjatywa IASLC (International Assotiation for the Study of Lung Cancer – Międzynarodowe Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca), której celem jest podniesienie świadomości tej choroby na świecie. W Polsce partnerem IASLC jest Polska Grupa Raka Płuca, która w listopadzie kładzie szczególny nacisk na edukację – zarówno pacjentów jak i środowiska medycznego.

„Edukacja wszystkich zainteresowanych środowisk jest jednym z naszych nadrzędnych celów – komentuje prof. Orłowski – Miesiąc Świadomości Raka Płuca to szczególny czas, kiedy kumulują się różne inicjatywy, jednak działamy cały rok i co roku staramy się wprowadzać nowe pomysły.”

Źródło: www.newsrm.tv

Stałym elementem diety niemowląt i małych dzieci powinny być produkty zbożowe. Kaszki ze wskazaniem wieku są odpowiednim produktem do wprowadzenia zbóż do jadłospisu malucha

Rak prostaty staje się dominującym nowotworem u mężczyzn

Skomentuj