zamknij
Efekty kampanii M45+: rośnie świadomość nowotworów układu moczowo-płciowego w Polsce

Efekty kampanii M45+: rośnie świadomość nowotworów układu moczowo-płciowego w Polsce

Badanie świadomości społecznej chorób układu moczowo-płciowego u mężczyzn przeprowadzone w marcu 2013 roku przez IPSOS* wykazało wzrost znajomości nowotworów prostaty, pęcherza moczowego oraz nerki. Mężczyźni powyżej 45. roku życia zapytani o to, jakie ich zdaniem choroby im zagrażają, częściej niż rok wcześniej spontanicznie wymieniają wszystkie choroby układu moczowo-płciowego. Świadomość raka prostaty wzrosła od marca 2012 roku o 44%. Obecnie już co trzeci polski mężczyzna zauważa związane z tym nowotworem zagrożenie. Mimo, że liczba mężczyzn postrzegających ryzyko związane z rakiem pęcherza moczowego i nerki uległa podwojeniu w okresie jednego roku, to spontaniczna znajomość tych chorób jest nadal zbyt mała (do 10%) i uzasadnia kontynuowanie działań edukacyjnych w tym zakresie.

Spośród chorób nowotworowych, mężczyźni w wieku 45+ są najbardziej świadomi zagrożenia rakiem prostaty, a wiedza ta przyrasta wraz z wiekiem. Mniej niż 27% panów przed 50. rokiem życia identyfikuje zagrożenia uro-onkologiczne. Może nie chcą jeszcze o tym myśleć, a może już żyją zdrowo? To jednak właśnie ta grupa może odnieść największe korzyści z modyfikacji swojego stylu życia.

„Cieszy nas wzrost świadomości nowotworów, których dotyczy kampania M45+. Działania edukacyjne propagują zdrowy styl życia i w konsekwencji przyczyniają się do szerzenia prozdrowotnych zachowań mężczyzn, czyli takich które minimalizują ryzyko wystąpienia nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Poprawa stanu wiedzy dotyczącej chorób uro-onkologicznych i znaczenia profilaktyki to krok w kierunku polepszenia stanu zdrowia mężczyzn w Polsce” – mówi Anna Kamińska, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, Kierownik Projektu.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację kampanii społecznej w mediach w dniu 1 lipca 2012 roku. Kampania skierowana do mężczyzn powyżej 45. roku życia dotyczy profilaktyki nowotworów układu moczowo–płciowego (prostaty, nerki i pęcherza moczowego). Realizowane działania mają na celu poprawę stanu wiedzy w zakresie objawów chorób uro-onkologicznych oraz podniesienie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia profilaktyki pierwotnej. Wdrożenie programu ukierunkowane jest w szczególności na pracowników wykonujących zawody o podwyższonym prawdopodobieństwie zachorowania na te choroby – osoby zatrudnione w przemyśle: metalurgicznym, koksowniczym, hutniczym, gumowym, chemicznym oraz paliwowo-energetycznym. Zgodnie z założeniem projektu prowadzone są szkolenia dla lekarzy, w ramach których docelowo przeszkolonych zostanie 6.000 specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i urologów w zakresie przyczyn zachorowalności, objawów, związków przyczynowo-skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia. Równolegle prowadzone są spotkania edukacyjne dla mężczyzn powyżej 45. roku życia pracujących w zawodach o podwyższonym stopniu ryzyka. Projekt będzie realizowany do końca 2013 roku.

Partnerem projektu jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-14 marca 2012 (I fala) oraz 7-13 marca 2013 (II fala). OMNIBUS jest ogólnopolskim badaniem sondażowym, prowadzonym przez IPSOS co miesiąc na reprezentatywnej grupie ludności Polski, liczącej 1000 osób w wieku od 15 lat wzwyż. Mężczyźni w wieku 45+ stanowią ok. 22% całej próby (ok. 220 wywiadów w każdym pomiarze).

Lista przebojów poprawianego piękna czyli najpopularniejsze zabiegi medycyny estetycznej wśród Polek i Polaków

Jak usunąć kleszcza w łatwy i bezpieczny sposób?

Skomentuj