zamknij
Diagnostyka – ważny element leczenia stomatologicznego

Diagnostyka – ważny element leczenia stomatologicznego

Badania stomatologiczne umożliwiają wczesne wykrycie schorzeń tkanek miękkich, twardych i kości w obrębie jamy ustnej. Są bardzo istotnym elementem procesu leczenia stomatologicznego, pozwalają zaplanować i dobrać metodę leczenia, minimalizując ewentualne niepowodzenia.

Podstawowym badaniem diagnostycznym jest wywiad z pacjentem. Powinniśmy poinformować lekarza stomatologa o wszystkich niepokojących nas zmianach. Szczególnie ważne są informacje o ewentualnym bólu czy nadwrażliwości zębów, krwawieniu dziąseł, a nawet technice szczotkowania czy stosowanych środkach do higieny jamy ustnej!

Poznać problem i go zobaczyć
Po poznaniu problemu, z jakim zgłasza się pacjent, dentysta przystępuje do oceny zewnętrznej stanu zdrowia jamy ustnej. Oprócz sprawdzenia kondycji uzębienia i przyzębia pod kątem ewentualnych zmian próchnicowych i ubytków, lekarz sprawdza również stan dziąseł i błony śluzowej, węzłów chłonnych oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

– Wszystkie te elementy mają ogromny wpływ nie tylko na zdrowie jamy ustnej, ale i całego organizmu – podkreśla lek. stom. Magdalena Bielecka, periodontolog z gabinetu Dentica Bieleccy w Raciborzu.

To, co niewidoczne
Pierwsze objawy zmian w jamie ustnej zazwyczaj nie są widoczne „gołym okiem”. Dlatego bardzo ważne miejsce w diagnostyce stomatologicznej zajmuje badanie RTG. Badanie radiologiczne pozwala zobrazować stan zdrowia zębów, kości twarzoczaszki, tkanek kostnych żuchwy i szczęki, zatoki szczękowej czy stawu skroniowo-żuchwowego.

Stomatologiczne badania RTG pozwalają zaobserwować sposób, w jaki rosną zęby, zmiany próchnicowe oraz zmiany patologiczne, takie jak torbiele czy nowotwory – wyjaśnia lek. stom. Aleksander Bielecki, implantolog i protetyk. – Badanie RTG zalecane jest szczególnie w diagnostyce zmian chorobowych dających podobne objawy czy w określeniu wieku kostnego pacjenta, który nie jest równoważny wiekowi metrykalnemu – dodaje lekarz specjalista z Dentica Bieleccy.Bezpieczne, bo cyfrowe
Warto wiedzieć, że radiologia stomatologiczna jest całkowicie bezpieczna dla pacjenta. Podczas badania promienie rentgenowskie kierowane są na badane miejsce, a powstały obraz rejestrowany jest dziś techniką cyfrową – co znacznie zmniejsza dawkę promieniowania podczas badania, w porównaniu ze stosowanymi coraz rzadziej kliszami.

Dawka dla cyfrowego zdjęcia zęba wynosi około 0,2-0,6 µSv. Nawet jeśli wykonalibyśmy tylko w ciągu roku 600 takich zdjęć RTG, to odpowiadałoby to łącznej dawce, jaką każdy z nas otrzymuje średnio w ciągu roku z otaczających nas źródeł – na przykład budynków, sprzętów elektronicznych, łącznie z promieniowaniem kosmicznym.

Dla porównania, przy wykonywaniu małego cyfrowego zdjęcia zęba dawka promieniowania wynosi około 0,2-0,6 mikrosievertów (µSv), a przy takim samym zdjęciu na kliszy dawka ta może wynieść nawet 9 µSv!

Przynajmniej raz w roku!
Pamiętajmy, że kontrolne badania stomatologiczne powinniśmy przeprowadzać co najmniej raz w roku, a najlepiej co 6 miesięcy. W przypadku dzieci nawet częściej, co 3 miesiące. Podczas wizyty u dentysty powiedzmy lekarzowi o wszelkich zmianach w jamie ustnej, stosowanych środkach i technikach higieny jamy ustnej. Co jakiś czas warto również wykonać stomatologiczne badanie RTG, aby ocenić stan zdrowia kości i innych tkanek niewidocznych dla oka. – Wczesne wykrycie wszelkich zmian chorobowych pozwala uniknąć skomplikowanego, niejednokrotnie długotrwałego i kosztownego leczenia – podkreślają stomatolodzy Magdalena i Aleksander Bieleccy.

Wystawa fotografii w DeClinic

Majówkowe wyjazdy dla singla, pary i rodziny

Skomentuj