zamknij
Ważna informacja dla pacjentów i świadczeniodawców – dokumentacja medyczna

Ważna informacja dla pacjentów i świadczeniodawców – dokumentacja medyczna

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej jest skuteczne również w innym podmiocie leczniczym niż ten, w którym zostało złożone. Wyrok jest prawomocny.

http://www.sxc.hu/Sąd podkreślił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, cyt. „pacjent może obecnie sporządzić takie oświadczenie zarówno w ramach jak i poza dokumentacją medyczną (…) Jeżeli oświadczenie to przybiera najszerszą możliwą formę o upoważnieniu określonej osoby do choroby uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta, i zostanie załączone do historii określonej choroby, to niezależnie od tego który podmiot medyczny będzie świadczeniodawcą wytwarzającym dokumentacje medyczną związaną z tą chorobą, ma obowiązek respektowania oświadczenia wskazującego upoważnioną osobę do uzyskiwania dokumentacji, zarówno za życia jak i po śmierci pacjenta (…) Nie ma racjonalnego powodu, aby traktować oświadczenie pacjenta (…) upoważniające osobę bliską do uzyskiwania jej dokumentacji, jako sporządzone tylko na użytek świadczeniodawcy, który założył historie choroby, w której oświadczenie takie się znalazło”.

W każdej sytuacji, odmowy udostępnienia lub realizacji prawa do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta osobie przez niego upoważnionej należy skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

Wyrok WSA w Warszawie z 31.01.2013 r., sygn. akt VII SAB/Wa 201/12

Obowiązkowe szczepienia ochronne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Turyści w Egipcie mogą stać się celem ataków terrorystycznych. Niebezpiecznie zwłaszcza na Półwyspie Synaj

Skomentuj