zamknij
Niemal połowa Polaków nie ma zaufania do lekarzy

Niemal połowa Polaków nie ma zaufania do lekarzy

Z roku na rok Polacy tracą zaufanie do lekarzy − wynika z badania European Trusted Brands 2013, przeprowadzonego przez Reader’s Digest. W Europie mniejsze zaufanie do przedstawicieli tej profesji wykazują jedynie Rosjanie.

fot. Tarsago Polska, materiały prasoweLekarzom ufaa Polsce 57% ankietowanych, podczas gdy średnia w Europie wynosi 76%. Mniejszym zaufaniem medycy darzeni są jedynie w Rosji (47%). Poniżej średniej jest też Rumunia (63%) i Portugalia (75%).

Największym zaufaniem lekarze cieszą się w Finlandii (89%), Holandii (87%), Szwajcarii (86%) oraz w Belgii (84%), a także na Słowenii (84%).

W Polsce zaufanie do lekarzy od kilku lat systematycznie spada. W 2012 r. przedstawicielom tej profesji ufało 64% ankietowanych, w 2011 r. – 73%.

− Lekarze obok m.in. strażaków, pilotów, policjantów należą do grupy zawodów „ratunkowych”, od których zależy nasze zdrowie, życie i dobytek. Generalnie we wszystkich krajach zawody takie ze swej natury cieszą się największym zaufaniem. Nie oznacza to, że stosunek do nich nie podlega żadnym wahaniom. Doskonałym dowodem jest Polska. Coraz bardziej negatywna ocena systemu ochrony zdrowia w naszym kraju odbija się także na spadku zaufania do lekarzy, które jest obecnie o ¼ niższe niż średnio w innych krajach Europy. – komentuje wyniki prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny.

W badaniu European Trusted Brands 2013 respondenci zostali także zapytani o zaufanie do pielęgniarek i farmaceutów. Zaufanie do tych pierwszych deklaruje 76% Polaków, podczas gdy średnia europejska wynosi 82%. Najmniejsze zaufanie do pielęgniarek mają Rumuni (51%), a poniżej europejskiej średniej są też Rosjanie (55%) oraz Portugalczycy (77%). Pielęgniarki największym zaufaniem cieszą się wśród mieszkańców Finlandii (94%), a także Francji, Holandii oraz Słowenii (92%).

Farmacetom ufa w Polsce 78% badanych wobec średniej europejskiej wynoszącej 80%. Najmniejszym zaufaniem farmaceuci cieszą się w Rosji (57%), największym – w Finlandii (93%), Belgii (89%) i Szwajcarii (87%).

Polscy turyści nie rezygnują z wakacji w Egipcie. Poza dużymi miastami jest bezpiecznie

Polacy chętnie robią zakupy za granicą. Wtedy też mają prawo do reklamacji

Skomentuj