zamknij
Dużo lepsza ochrona kosztuje niewiele więcej

Dużo lepsza ochrona kosztuje niewiele więcej

Kupując ubezpieczenia turystyczne przed wyjazdem warto zadbać o odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia kosztów leczenia. Tym bardziej, że jej zwiększenie nie powoduje wzrostu płaconych składek w takiej samej proporcji.

Na polskim rynku minimalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi zwykle 40 tys. zł lub 10 tys. euro. Niestety wielu klientów wciąż wybiera ofertę właśnie z takimi wartościami. Tymczasem często koszty leczenia przekraczają te kwoty.

– Co roku notujemy wiele przypadków, w których pokrywamy koszty leczenia na kwoty znacznie wyższe niż 40 tys. zł. Nie jest to więc kwota w pełni zabezpieczająca samego klienta czy jego rodzinę przed pokryciem części kosztów leczenia z własnej kieszeni – mówi Vita Jarosz, z wydziału assistance Warty.

Nie przypadkowo w Warcie minimalne sumy ubezpieczenia kosztów leczenia zależą od tego do jakiego kraju jedziemy. Na przykład przy podróży na Słowację minimalny limit na koszty leczenia to 40 tys. zł. Jeśli wolimy zmienić klimat i odwiedzić np. Egipt czy Australię – Warta proponuje polisę na kwotę nie mniejszą niż 80 tys. zł.

– Takie zróżnicowanie wynika z naszych doświadczeń. Bardzo dobrze wiemy ile wynoszą koszty leczenia w poszczególnych krajach. Nie chcemy oferować klientom iluzorycznej ochrony, stąd wyższe minimalne limity w odniesieniu do niektórych krajów – wyjaśnia Damian Oleszczuk, ekspert w zakresie ubezpieczeń turystycznych w Warcie.

Warto jednak samemu zadbać o lepsze zabezpieczenie się na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń czy choroby. Tym bardziej, że wbrew pozorom kosztuje to niewiele więcej. Dobrze to widać na naszej przykładowej symulacji kosztów ubezpieczenia na 7 dni dla hipotetycznego klienta (patrz grafika). Polisa z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia na 40 tys. zł to koszt 22 zł. Dwukrotne podniesienie limitu, przełoży się na wzrost składki o 7 zł. Dopłata kolejnych 7 zł pozwoli na podwyższenie limitu na koszty leczenia do 120 tys. zł. To trzykrotnie więcej niż minimalny limit, a składka wzrosła tylko o nieco ponad połowę. Wydatek niewielki, a zyskujemy dużo większe poczucie bezpieczeństwa.

– Określając sumę ubezpieczenia kosztów leczenia, trzeba zwrócić uwagę na to, czy wydatki na transport medyczny z miejsca wypadku lub do kraju są pokrywane w ramach tego limitu. W Warcie mamy korzystną dla klientów zasadę, że pokrywamy je do wysokości rzeczywistych kosztów, bez limitów, a nie w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia – zwraca uwagę Vita Jarosz.

W Łodzi będzie można szybciej leczyć nowotwory

Samodzielnie czy z rodziną – jak zorganizować dziecku ferie?

Skomentuj