zamknij
Program Rehabilitacji – więcej niż pomoc finansowa dla ofiar wypadków

Program Rehabilitacji – więcej niż pomoc finansowa dla ofiar wypadków

Właśnie mijają 2 lata od wprowadzenia przez Europ Assistance Polska Programu Rehabilitacji skierowanego do ofiar wypadków. Doświadczenia firmy potwierdzają, że program stanowi odpowiedź na potrzebę rynku i przynosi realne korzyści zarówno poszkodowanym, jak i ubezpieczycielom.

Program Rehabilitacji został wprowadzony jesienią 2011 roku. To pierwsza tego typu usługa na polskim rynku ubezpieczeń, dzięki której osoby poszkodowane w wypadkach zyskują skuteczną pomoc nie tylko w organizacji rehabilitacji medycznej, ale także zawodowej i społecznej.

Standardowa polisa OC komunikacyjnego gwarantuje poszkodowanemu w wypadku m.in. zwrot kosztów leczenia, świadczenie na wypadek inwalidztwa, zadośćuczynienie czy rentę na zwiększone potrzeby i z tytułu niezdolności do pracy. Podstawowym problemem jest jednak fakt, że osoby te muszą zwykle same zmagać się z trudną sytuacją życiową, organizacją leczenia i procesu rehabilitacji, a także często z własnych środków pokrywać wszelkie koszty, następnie zaś wnioskować o ich zwrot.

– Z naszych doświadczeń wynika, że poszkodowani często trafiają do niewłaściwych specjalistów. Ich rehabilitacja prowadzona jest w sposób chaotyczny, warunkowana głównie dostępnością danych specjalistów, a nie ich kompetencjami. Trudno oczekiwać zatem efektów poprawy po prowadzonym w ten sposób procesie rehabilitacji. Europ Assistance Polska współpracuje z setkami specjalistów na terenie całego kraju, lekarzami o wysokich kompetencjach oraz zaangażowanymi fizjoterapeutami. Dzięki temu możemy wesprzeć poszkodowane osoby w przygotowaniu odpowiedniego planu działań oraz w jego skutecznej realizacji – mówi Joanna Nadzikiewicz, Dyrektor Handlowy Europ Assistance Polska.

Krok po kroku z planem w ręku
Osoby, które mają możliwość skorzystania z Programu Rehabilitacji mogą liczyć na profesjonalną i kompleksową pomoc polegającą na organizacji całego procesu rehabilitacji medycznej, zawodowej oraz społecznej. Proces ten dostosowany jest indywidualnie do potrzeb każdego poszkodowanego i opiera się na wnikliwej analizie sytuacji pacjenta: medycznej, rodzinnej, społecznej, zawodowej oraz mieszkaniowej. W ramach oceny sytuacji medycznej, Manager Rehabilitacji – dedykowany Opiekun Poszkodowanego analizuje historię choroby, spotyka się również z rodziną oraz lekarzami i fizjoterapeutami uczestniczącymi do tej pory w procesie rehabilitacji. Ocena sytuacji społecznej dostarcza Opiekunowi istotnych informacji o funkcjonowaniu poszkodowanego w społeczeństwie, a także barierach zarówno psychicznych, jak i fizycznych, jakie poszkodowany musi pokonać, by czuć się częścią społeczności, w której żyje. Do zadań Opiekuna należy również wnikliwa analiza sytuacji rodzinnej. Członkowie rodzin często włączeni są w proces rehabilitacji i objęci opieką psychologa, który ułatwia im przejście przez proces akceptacji zaistniałej sytuacji, a także pomaga na nowo zdefiniować ich role. Kolejnym etapem analizy jest ocena sytuacji mieszkaniowej poszkodowanego, szczególnie pod kątem barier architektonicznych, które są stopniowo usuwane, dając pacjentom większą samodzielność.

Wyzwania w Programie Rehabilitacji
Jednym z większych wyzwań Programu Rehabilitacji jest niewątpliwie nadmierna troska najbliższych.

– Członkowie rodzin pacjentów często kierując się chęcią pomocy, wykonują za nich najprostsze czynności życia codziennego. Warto jednak pamiętać, że taka pomoc spowalnia aktywizację poszkodowanego, a nawet może zwiększyć jego niesamodzielność i obniżyć skuteczność procesu rehabilitacji – mówi Joanna Nadzikiewicz.

Kolejną trudnością jest nastawienie pełnomocników poszkodowanych, którzy często odradzają poszkodowanym uczestnictwo w programie. Są przekonani, że jak najwyższa kwota odszkodowania finansowego lub renty w zupełności wystarczą, by pokryć bieżące koszty, a zatem koncentrują się na aspekcie finansowym. Nie dostrzegają jednak korzyści pełnej, prawidłowo poprowadzonej rehabilitacji, nawet jeśli jej skutkiem miałaby być zmniejszona kwota renty, wynikająca z uzyskania przez poszkodowanego większej sprawności i samodzielności.

Obustronne korzyści
Program Rehabilitacji od dwóch lat stanowi część oferty Europ Assistance Polska skierowanej do ubezpieczycieli. Wszystkie objęte programem osoby wykazują już znaczną poprawę stanu zdrowia, a także polepszyła się ich sytuacja rodzinna i społeczna. Warto podkreślić, że plan działań rehabilitacyjnych jest tak skonstruowany, aby rodzina i pacjent mogli swobodnie kontynuować realizację jego założeń nawet po zakończeniu Programu Rehabilitacji. Wdrożenie programu to szereg korzyści również dla samego ubezpieczyciela, ponieważ optymalizuje koszty ponoszone na likwidację szkód osobowych. Dzięki ustaleniu rzeczywistych i adekwatnych do stanu zdrowia poszkodowanego potrzeb eliminowane są zbędne koszty renty, a Program gwarantuje realną pomoc, której efekty są zauważalne w poprawie stanu zdrowia i kondycji poszkodowanego. Trudno o lepszą rekomendację dla ubezpieczyciela niż zadowolony klient, którego sytuacja zdrowotna, społeczna i zawodowa uległy poprawie.

Zima – wyzwanie dla serca

Ryzyko wczesnego porodu jest związane ze statusem społecznym matki

Skomentuj