zamknij
Otwarcie nowego Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii Kliniki Otolaryngologii w szpitalu uniwersyteckim

Otwarcie nowego Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii Kliniki Otolaryngologii w szpitalu uniwersyteckim

W dniu 15 lipca 2011 r. w Klinice Otolaryngologii mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha, odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii.

W uroczystości uczestniczyły Władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na czele z JM Rektorem – prof. Markiem Krawczykiem, Prorektorem ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem – dr hab. Sławomirem Nazarewskim, Dziekanem I Wydziału Lekarskiego – prof. Mirosławem Wielgosiem oraz Prodziekanem I Wydziału Lekarskiego – prof. Barbarą Górnicką. Na otwarciu obecni byli również: przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mgr Danuta Janczak, Władze szpitala: Dyrektor – mgr Ewa Marzena Pełszyńska, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – mgr Małgorzata Pajórek, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych – dr hab. Ireneusz Nawrot, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – mgr inż. Beata Więcko, a także Kierownicy Klinik WUM oraz pracownicy Kliniki Otolaryngologii.

Otwarcie nowego Oddziału Otologii, Audiologii i Foniatrii Kliniki Otolaryngologii w szpitalu uniwersyteckimZebranych gości przywitał Kierownik Kliniki Otolaryngologiiprof. Kazimierz Niemczyk, który przekazał serdeczne podziękowania Władzom Uczelni oraz Dyrekcji szpitala za pracę wykonaną przy realizowaniu idei modernizacji Oddziału i podkreślił, że było ona możliwa przede wszystkim dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wsparciu finansowym szpitala.

JM Rektor – prof. Marek Krawczyk wyraził przekonanie, że nowo otwarty Oddział będzie dobrze służył całemu szpitalowi: pracownikom i studentom, a przede wszystkim pacjentom. Zadowolenie z pomyślnego zakończenia unowocześniania Oddziału wyrazili również: Dyrektor szpitala – mgr Ewa Pełszyńska oraz Dziekan I WL – prof. Mirosław Wielgoś.

Symboliczną wstęgę otwierającą wyremontowany Oddział przecięli: JM Rektor – prof. Marek Krawczyk, mgr Ewa Marzena Pełszyńska, prof. Mirosław Wielgoś oraz prof. Kazimierz Niemczyk.

Oficjalną część uroczystości zakończyła modlitwa oraz poświęcenie Oddziału przez Kapelana.

Modernizacja Oddziału Kliniki zakończyła się w marcu br. i trwała niespełna pół roku. W najbliższym czasie Oddział zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt laryngologiczny, dzięki któremu Zespół Kliniki zyska o wiele większe możliwości skutecznego leczenia i opieki nad chorymi.

Źródło: http://www.wum.edu.pl/2011-07-15-otwarcie-nowego-oddzialu-otologii-audiologii-i-foniatrii-kliniki-otolaryngologii-w-szpita

Pionierski zabieg w Klinice Neurochirurgii

Pierwsze w Polsce operacje wszczepienia stymulatora nerwów krzyżowych InterStim leczącego choroby pęcherza moczowego

Skomentuj