zamknij
Cyfryzacja polskiej służby zdrowia w ocenie lekarzy i pacjentów

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia w ocenie lekarzy i pacjentów

Telemedycyna jest w Polsce słabo rozwinięta – tak twierdzi 80% lekarzy oraz 65% pacjentów. Co ciekawe, część respondentów nie potrafi zdefiniować tego pojęcia (29,3% pacjentów, 25% lekarzy). Zdaniem obu poddanych badaniu grup, uzupełnianie dokumentacji medycznej jest zbyt czasochłonne – jak wynika z ankiet, zajmuje ok. 15 minut. Zakładając, że wizyta trwa 20 minut, na zbadanie pacjenta pozostaje jedynie 5 minut. W opinii lekarzy i pacjentów rozwiązaniem, które w największym stopniu ułatwiłoby pracę, jest zintegrowany system zawierający wszystkie dane medyczne pacjentów.

Badania „E-zdrowie oczami lekarzy” oraz „E-zdrowie oczami Polaków” przeprowadzone zostały przez LekSeek Polska w celu zebrania informacji na temat wiedzy i opinii odnośnie sytuacji telemedycyny oraz e-zdrowia w Polsce. Twórcy raportu chcieli sprawdzić, co lekarze i pacjenci sądzą o cyfryzacji służby zdrowia i jak zapatrują się na zapowiadane zmiany.

Badani zauważają, że telemedycyna w Polsce potrzebuje usprawnień, a jej rozwój wpłynie pozytywnie na życie społeczne. Lekarze wymieniają takie korzyści, jak: łatwiejsze rozczytywanie recept (89%) i usprawnienie procesu diagnostyki dzięki zintegrowanemu systemowi historii chorób (76%). 60% ankietowanych pacjentów wskazuje zmniejszenie się kolejek oraz większą ilość czasu dla pacjenta jako zalety płynące z cyfryzacji medycyny. Co ciekawe, rozwój telemedycyny w Polsce najbardziej pozytywnie oceniają ludzie starsi.

Dla badanych pacjentów atrakcyjnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie rejestracji on-line na refundowane wizyty (59%). Niemal 3 na 4 ankietowanych chciałoby otrzymywać receptę lub zwolnienie drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail), w tym osoby w grupie wiekowej 50+

(72,7%). Jeśli chodzi o opinie lekarzy na temat wystawiania e-recept czy e-zwolnień, to ich zdania są podzielone – 44% z nich chciałoby mieć taką możliwość, 29% – nie chciałoby, a 19% wyraziło swoje obawy w związku z takim rozwiązaniem.

„Uważam, że cyfryzacja służby zdrowia przyniesie korzyści w postaci skrócenia czasu przeznaczanego przez lekarza na biurokratyczne czynności i dzięki temu będzie mógł on skupić się na pacjencie, a nie tylko jego dokumentach. Myślę także, że dobrze skonstruowane oprogramowanie zautomatyzuje pracę lekarzy na tyle, że podczas wizyty lekarz będzie mógł poświęcić więcej czasu samemu pacjentowi, a jednocześnie skróci się jej czas, co wpłynie na zmniejszenie kolejek do specjalistów” – komentuje lek. med. Filip Diks, kardiolog.

Cyfryzacja polskiej służby zdrowia wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Kompletowanie drukowanych wyników badań, recept, skierowań czy zwolnień jest kłopotliwe dla pacjenta, ale również dla lekarza, który poświęca czas na ich wypisanie.

Zgubienie dokumentu wiąże się również z szeregiem komplikacji dla obu stron. Lekarze zapytani o to, jakie rozwiązania usprawniłyby ich pracę twierdzą, że najbardziej atrakcyjne są możliwość wysyłania pacjentom przypomnień poprzez aplikację mobilną (85%), a także obsługa pacjentów za pośrednictwem systemów elektronicznych zawierających dokumentację medyczną (82%).

„Rozwój technologiczny dotyka każdego aspektu życia, również medycyny. Cyfryzacja służby zdrowia jest nieunikniona, możemy zastanawiać się jedynie nad tym, w jakim tempie będzie postępować. Jedną z najbardziej pozytywnych zmian będzie utworzenie jednolitego systemu, dzięki któremu lekarze i pacjenci będą mieć dostęp do kompletu dokumentów – za pomocą takiego oprogramowania, jak Gabinet drWidget. Lekarze, którzy już z niego korzystają, potwierdzają, że można dzięki niemu zyskać nawet 10 minut przy każdej wizycie” – mówi Dominik Kieda, LekSeek Polska.

Przyszłość publicznej służby zdrowia w perspektywie 10 lat wiązana jest przez lekarzy z upowszechnieniem nowoczesnych technologii, szczególnie jeśli chodzi o elektroniczne recepty (85%), przypomnienia przez aplikacje mobilne o zbliżających się wizytach (82%), czy też e-system służący do obsługi pacjenta, który umożliwiałby dostęp do wszystkich informacji o pacjencie, jego historii i wynikach (79%).

Badanie „E-zdrowie oczami lekarzy” przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych, wspomaganych komputerowo (CATI) na grupie reprezentatywnej 200 osób, lekarzy dowolnej specjalizacji aktywnie wykonujących zawód.

Badanie „E-zdrowie oczami Polaków” przeprowadzono metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel w dniach 6-7.06.2017 r. na grupie reprezentatywnej 1000 osób.

Wypowiedź: Dominik Kieda, Lekseek Polska, Dorota Zaborska, Arc Rynek i Opinia, lek. med. Filip Diks, kardiolog

Źródło: www.newsrm.tv

Hakowanie mikrobów

Mamy przełom w badaniach nad mlekiem mamy

Skomentuj