zamknij

4 miliony na innowację uzdrowisk

Miały być 4 gminy, a już przyłączyło się 7. Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – perły Polski Wschodniej” zainicjowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie po 2 latach działalności skupia 35 podmiotów uzdrowiskowych z 3 województw: Podkarpacia, Lubelskiego i Świętokrzyskiego. To ponad dwukrotnie więcej niż zakładali autorzy projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże 4 mln zł na kolejne 2 lata realizacji projektu. Śmiałe plany mają sprawić, że nasze uzdrowiska będą konkurować z kurortami z całej Polski, a nawet z zagranicy.

Zakończony właśnie projekt Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska – perły Polski Wschodniej” jest realizowany od stycznia 2010 roku z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 4 mln zł, na jakie opiewa, zostały spożytkowane na zorganizowanie nowoczesnej współpracy gmin i podmiotów uzdrowiskowych, jednostek samorządowych a także uczelni wyższych. Główny cel: wprowadzić innowacyjne rozwiązania, by zrzeszone uzdrowiska i podmioty były nowoczesne, atrakcyjne i wyjątkowe, a przez to konkurencyjne dla reszty Polski i zagranicy.

Jest to projekt dla nas najważniejszy, który jednocześnie nastręczył najwięcej problemów, ale i dał wiele satysfakcji, gdyż udało nam się zrealizować postawione cele. A nawet zrobiliśmy więcej – nie ukrywa dr Maciej Piotrowski, kierownik projektu z Instytutu Gospodarki WSIiZ.

Za kolejne 4 miliony przyznane na realizację projektu w następnych 2 latach członkowie klastra chcą m.in. wprowadzić we wszystkich 7 gminach multimedialne kioski elektronicznego systemu informacji turystycznej oraz nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną z Centrami rozrywki dla Dzieci. Zostanie też powołana agencja promująca klaster i jego podmioty w Polsce i za granicą, a także agencja konsultingowa.

Najważniejsze jest wypracowanie marki klastra skupiającej marki podmiotów. Uzdrowiska muszą bazować na tożsamości, która je wyróżnia i jednocześnie muszą orientować się na rynek. By poprawić standardy świadczenia usług planujemy stworzyć system certyfikacji uzdrowisk – informuje dr Tomasz Soliński, dyrektor Biura Klastra, dyrektor Instytutu Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W latach 2012-2013 uczestnicy klastra planują też wdrożyć Wirtualną Witrynę Produktową. Rozwiązanie pośrednie pomiędzy sklepem internetowym, a stroną www będzie zawierać pełną ofertę produktów klastra. W planach jest też uruchomienie internetowej wyszukiwarki obiektów noclegowych oraz Innowacyjnego Wirtualnego Biura Podróży, gdzie będzie można m.in. zdalnie zwiedzać sanatoria, hotele, atrakcje turystyczne.

Ogromną korzyścią klastra jest 5 nowych projektów unijnych, które powstały w ramach jego działalności. 2 zostały już pozytywnie rozpatrzone. Jeden zakłada wspólną promocję 3 gmin uzdrowiskowych. Drugi „Lepsza administracja – lepsze jutro” zrzesza 5 gmin, w tym: Solinę, Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i ma zapewnić szkolenia, doradztwo oraz wdrażanie budżetów zadaniowych.

W pierwszych 2 latach działalności klastra największą zdobyczą jest wymiana bezcennych doświadczeń i pomysłów z innymi uczestnikami. Dzięki temu stopniowo łagodzimy pojęcie konkurencyjności na rzecz współpracy. Inne korzyści to bezpłatna promocja w ramach klastra w regionie i w kraju, kontakt ze środowiskiem naukowym, bazowanie na wynikach badań powołanego Centrum, które pokazują co należy poprawić i w jakim iść kierunku – mówi Piotr komornicki, prezes Uzdrowiska Iwonicz SA, przewodniczący Rady Klastra – Dużym sukcesem jest zwiększone zainteresowanie decydentów na szczeblu rządowym i samorządowym problematyką uzdrowisk.

Chodzi o to, by wykreować innowacyjne i kompleksowe produkty i wypromować wspólną markę produktów pod nazwą „Uzdrowiska – Perły Polski Wschodniej”. Chcemy to osiągnąć dzięki współpracy klastrowej i wymianie doświadczeń zrzeszonych członków – wymienia założenia projektu dr Soliński.

Podczas 2 pierwszych lat funkcjonowania klastra zostało powołane stowarzyszenie, które wspiera jego rozwój, opiniodawcza i decyzyjna Rada Klastra i Biuro Klastra. Organizatorzy wprowadzili też nowoczesne narzędzia, jak choćby informatyczna platforma komunikacyjna, z której korzystają członkowie klastra. Wiedzy, jakie obszary wymagają usprawnień i innowacji dostarczają wyniki badań prowadzonych przez powołane w ramach klastra Centrum Badań i Analiz Społeczno-gospodarczych klasteringu, a także seminaria, konferencje i wyjazdy studyjne do ośrodków w Polsce i w Europie.

Okazuje się, że mamy produkty lepsze, niż za granicą. Dysponujemy niepowtarzalnymi, naturalnymi surowcami. Jednak oni mają lepsze „opakowanie” i tego musimy się nauczyć – przekonuje dr Soliński – Pozyskaliśmy środki finansowe z PARP-u na dalszą drogę, które w dużej mierze przeznaczymy na wdrożenie nowych produktów, intensywną współpracę, wspólne działania promocyjne budujące markę klastra i nowe projekty rozwojowe. Musimy uzmysłowić władzom regionu, że uzdrowiska to ważne produkty markowe generujące nowe miejsca pracy nie tylko dla ludności miejscowej ale sąsiednich. 2 lata działalności pokazują, że wspólny głos dociera do władz i zyskujemy ich przychylność.

źródło: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Gwiazdy po poprawkach

Mężczyzna żyje krócej – z własnego wyboru

Skomentuj