zamknij
POChP stanie się trzecią przyczyną zgonów na świecie?

POChP stanie się trzecią przyczyną zgonów na świecie?

POChP staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że ta choroba stanie się trzecią przyczyną zgonów przed 2030 rokiem.12 Jest to postępująca choroba, która ogranicza przepływ powietrza do i z płuc, utrudniając chorym oddychanie i ograniczając ich codzienną aktywność już od początku trwania. 10 Długoterminowe prognozy dla pacjentów po hospitalizacji w wyniku zaostrzenia przebiegu POChP są złe — 50% pacjentów umiera w ciągu pięciu lat.7

Publikacja wyników przełomowego badania klinicznego DYNAGITO® na stronie internetowej czasopisma The Lancet Respiratory Medicine1

Wyniki są zgodne z dotychczasowymi danymi dowodzącymi, że stosowanie połączenia tiotropium i olodaterolu i podawanie go za pomocą inhalatora Respimat, bardziej zmniejsza nasilenie objawów i poprawia jakość życia w porównaniu do podawania samego tiotropium za pomocą tego samego inhalator2,3, 4,5,6

Firma Boehringer Ingelheim upubliczniła dane przełomowego 52-tygodniowego badania klinicznego DYNAGITO®, które dowodzą, że u chorych na POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc) połączenie tiotropium i olodaterolu (5 µg /5 µg) podawane za pomocą inhalatora Respimatzmniejsza liczbę umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POChP w porównaniu do samego tiotropium podawanego za pomocą tego samego inhalatora. Leczenie za pomocą połączenia tiotropium i olodaterolu zmniejszyło o 7% częstość umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń w przebiegu POChP, w porównaniu do samego tiotropium (p=0,0498).1 Nie osiągnięto wstępnie określonego poziomu istotności p<0,01 dla pierwszorzędowego punktu końcowego badania DYNAGITO®. Wyniki niniejszego badania, w ramach którego w ciągu 1 roku obserwowano ponad 7800 chorych na POChP, zostały opublikowane na stronie internetowej czasopisma The Lancet Respiratory Medicine.

„Wyniki badania DYNAGITO® są wartościowe, ponieważ dowodzą, że połączenie tiotropium i olodaterolu może obniżyć częstość występowania umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń w przebiegu POChP u chorych w porównaniu do samego tiotropium — to porównanie wykazuje zmniejszenie liczby zaostrzeń w długim okresie czasu (1 rok) w warunkach rzeczywistych” — powiedział Peter M.A Calverley, profesor pulmonologii University of Liverpool, który nadzorował to badanie i jest pierwszym autorem publikacji. „Te dane stanowią wsparcie dla opartych na dowodach rekomendacji specjalistów, zgodnie z którymi dwuskładnikowa terapia rozszerzająca oskrzela LAMA/LABA odgrywa główną rolę w leczeniu chorych na POChP, zmniejszając nasilenie objawów i ryzyko wystąpienia zaostrzeń przebiegu choroby”.7

POChP to postępująca, ale dająca się leczyć choroba, która znacząco wpływa na życie chorych, od samego początku ograniczając ich codzienne czynności.8,9,10 Zaostrzenia POChP to nagłe epizody  nasilonej duszności, którym często towarzyszy kaszel i nadprodukcja śluzu, mogące trwać przez kilka dni, a nawet tygodni.11 Te epizody poważnie wpływają na stan pacjenta, powodując konieczność pilnej opieki medycznej, w tym hospitalizacji, a czasem prowadzą nawet do śmierci.

Kolejne dane wynikające z badania DYNAGITO® wykazały związek podawania połączenia tiotropium i olodaterolu z rzadszym występowaniem umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń w przebiegu choroby, wymagających interwencji poprzez podawanie kortykosteroidów ogólnoustrojowych, w połączeniu z antybiotykami lub bez nich, w porównaniu do samego tiotropium:[1]

  • 20-procentową redukcję liczby umiarkowanych i ciężkich zaostrzeń POChP wymagających leczenia sterydami ogólnoustrojowymi (p=0,0068).[1]
  • 9-procentową redukcję liczby zaostrzeń umiarkowanych i ciężkich POChP wymagających zastosowania sterydów ogólnoustrojowych w połączeniu z antybiotykami (p=0,0447).[1]
  • Nie zaobserwowano różnicy w częstości zaostrzeń wymagających leczenia tylko antybiotykami (p=0,2062).[1]

W badaniu DYNAGITO® nie stwierdzono żadnych nowych zdarzeń niepożądanych związanych z bezpieczeństwem stosowania połączenia tiotropium i olodaterolu. Te dane wykazują również, że połączenie tiotropium i olodaterolu ma podobny profil bezpieczeństwa, co samo tiotropium.

Zmniejszenie nasilenia objawów i redukcja ryzyka przyszłych zaostrzeń to główne cele leczenia POChP.7 Według międzynarodowych zaleceń GOLD[2] 2018 terapie LAMA/LABA, takie jak podawanie połączenia tiotropium i olodaterolu, odgrywają główną rolę w leczeniu POChP i pomagają osiągnąć te cele. 7

PIŚMIENNICTWO

1.Calverley P, et al. Lancet Respir Med 2018 Published Online March 28, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(18)30102-4

2.Buhl R, et al. Tiotropium and olodaterol fixed-dose combination versus mono-components in COPD (GOLD2-4). Eur Respir J 2015; 45(4): 969-79

3.Ferguson F, et al. Efficacy of tiotropium+olodaterol in patients with COPD by initial disease severity and treatment intensity: a post hoc analysis. Adv Ther. 2015; 32(6): 523-526

4.Singh D, et al. Tiotropium+olodaterol shows clinically meaningful improvements in quality of life. Respir Med. 2015; 10: 1312-1319

5.Singh D, et al.  Effects of tiotropium+olodaterol versus tiotropium or placebo by COPD disease severity and previous treatment history in the OTEMTO® studies. Respir Res. 2016 Jun 18; 17(1): 73

6.Tiotropium/olodaterol RESPIMAT® Summary of Product Characteristics, February 2017

7.Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2018 Report. Available at: http://goldcopd.org/wp-content/uploads/2017/11/GOLD-2018-v6.0-FINAL-revised-20-Nov_WMS.pdf [last accessed January 2018]

8.Mapel D W, et al. Severity of COPD at initial spirometry-confirmed diagnosis: data from medical charts and administrative claims. Int J COPD 2011; 6: 573–581

9.Calverley P. Review COPD: what is the unmet need? British J of Pharma 2008; 115: 487-493

10.Reardon JZ et al. Functional status and quality of life in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Med 2006; 119(10): 32-37

11.WHO. Chronic obstructive pulmonary disease. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/ [last accessed January 2018]

12.WHO. Chronic respiratory diseases. Burden of COPD. Available from: http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/index.html [last accessed January 2018]

13.Beeh KM, et al. The 24-h lung-function profile of once-daily tiotropium and olodaterol fixed-dose combination in chronic obstructive pulmonary disease. Pulm Pharmacol Ther 2015; 32: 53–59

14.O’Donnell DE, et al. Effects of combined tiotropium/olodaterol on inspiratory capacity and exercise endurance in COPD. Eur Respir J 2017; 49:1601348

15.Beeh KM, et al. The lung function profile of once-daily tiotropium and olodaterol via Respimat® is superior to that of twice-daily salmeterol and fluticasone propionate via Accuhaler® (ENERGITO® study). Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2016; 11: 193–205

16.Troosters T, et al. Enhancing exercise tolerance and physical activity in COPD with combined pharmacological and non-pharmacological interventions: PHYSACTO randomised, placebo-controlled study design. BMJ Open

2016; 6: e010106

17.Bourbeau J, et al. Behaviour-change intervention in a multicentre, randomised, placebo-controlled COPD study: methodological considerations and implementation. BMJ Open 2016; 6: e010109

18.Newman SP, et al. Lung deposition of fenoterol and flunisolide delivered using a novel device for inhaled medicines: Comparison of Respimat® with conventional metered-dose inhalers with and without spacer devices. Chest 1998; 113: 957-963

19.Pitcairn G, et al. Deposition of corticosteroid aerosol in the human lung by Respimat® Soft Mist™ Inhaler compared to deposition by metered dose inhaler or by Turbuhaler® dry powder inhaler. J Aerosol Med 2005; 18(3): 264-272.

20.Dalby R, et al. A review of the development of Respimat® Soft Mist™ Inhaler. Int J Pharm 2004; 283: 1-9

21.Dalby RN, et al. Development of Respimat® SoftMist™ inhaler and its clinical utility in respiratory disorders. Med Devices (Auckl) 2011; 4: 145-155

22.Anderson P. Use of Respimat Soft Mist Inhaler in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2006; 1(3): 251–259

[1] Nie osiągnięto wstępnie określonego poziomu istotności p<0,01 dla pierwszorzędowego punktu końcowego preparatu DYNAGITO®

[2] Światowa Inicjatywa Zwalczania Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc

[3] Wymagany jest minimalny wysiłek wdechowy.18

Wypowiedź: dr hab. n. med. Piotr Boros, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Źródło: www.newsrm.tv

Zmiany skórne, których nie warto się bać

Co trzecia kobieta może stracić włosy

Skomentuj