zamknij
O etyce w zarządzaniu służbą zdrowia – trzecia konferencja bioetyczna w październiku br. w Krakowie

O etyce w zarządzaniu służbą zdrowia – trzecia konferencja bioetyczna w październiku br. w Krakowie

W dniach 5-6 października 2012 r. w Krakowie odbędzie się konferencja „Etyczne problemy zarządzania w służbie zdrowia”. Jest to już trzecie spotkanie z cyklu Bioetyka organizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Tym razem dyskusja poświęcona będzie etycznym problemom zarządzania.

http://www.sxc.hu „Wbrew pozorom bioetyka to nie tylko sprawy relacji lekarz-pacjent. To także etyka zdrowia publicznego, a w tym również etyka zarządzania. Menadżerowie publicznego systemu ochrony zdrowia dzielą i wydają pieniądze, których zawsze jest za mało. Jak robić to sprawiedliwie? Oto jedno z kluczowych pytań bioetyki. Jak ułożyć relacje między sektorem państwowym i publicznym? Oto inne ważne pytanie o którym będziemy dyskutować podczas październikowego spotkania.” – mówi Prof. Jan Hartman, pomysłodawca cyklu bioetycznego i główny organizator konferencji „Etyczne problemy zarządzania w służbie zdrowia”.

Podczas dwóch dni konferencji odbędzie się kilkanaście prezentacji wybitnych ekspertów rynku zdrowia, przedstawicieli nauk medycznych oraz specjalistów. Konferencja rozpocznie się prezentacją dr. Marka Balickiego nt. Etyki zarządzania w skali resortu. W pierwszym dniu konferencji z odczytami wystąpią profesorowie: Kazimierz Szewczyk , Stanisław Golinowski, Piotr Zaborowski oraz Michał Musielak. Mowa będzie m.in. o etycznych celach i strukturalnych ograniczeniach w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia, zarządzaniu ciągłym kryzysem w szpitalnej opiece nad chorymi oraz zagadnieniach dotyczących misji i oczekiwań rynku.

Tego dnia eksperci będą rozmawiać także o ocenie technologii medycznych w kontekście etyki zarządzania, o powszechnym i równym dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce oraz kompetencjach Kas Chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia w kontekście zarządzania środkami finansowymi.

Drugi dzień konferencji zainauguruje Prof. Cezary Włodarczyk wystąpieniem „O sprawiedliwym systemie zdrowotnym”. Zaproszeni prelegenci zaprezentują odczyty dotyczące m.in. organizacyjnych błędów medycznych, odpowiedzialności szpitala z tytułu niepożądanych zdarzeń medycznych , odmowy przyjęcia pacjenta na listę POZ , etycznego wymiaru tworzenia i zarządzania biobankiem populacyjnym, triage w szpitalnych oddziałach ratunkowych, znaczenia etyki czci dla życia w opiece hospicyjnej. Prezentację kończącą dwudniową dyskusję poprowadzi Prof. Jan Hartman, który wygłosi wykład nt. odpowiedzialności w zarządzaniu

Konferencja „Etyczne problemy zarządzania w służbie zdrowia” odbędzie się w dniach 5-6 października 2012 r. w Krakowie. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Zdrowiu wraz z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum UJ oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Uczestnicy konferencji otrzymują 9 punktów edukacyjnych.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: http://www.ABC.com.pl/etyka

Niezwykły dar serca – Triathlon dla Martina – ukończony z sukcesem

Pobieranie opłat za energię elektryczną w szpitalach

Skomentuj