zamknij
Refundacja in vitro od 1 lipca

Refundacja in vitro od 1 lipca

O szczegółach programu poinformował minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Oto najważniejsze fakty o rządowym programie leczenia niepłodności.

KPRM – Przerywamy czas, kiedy o in vitro w Polsce dyskutowali politycy. Od dzisiaj decydować będą profesorowie – podkreślił minister Bartosz Arłukowicz podczas specjalnej konferencji prasowej.

Celem programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia albo nie istnieją inne metody jej leczenia.

Dla kogo refundacja in vitro

3-letnim programem leczenia niepłodności objętych zostanie 15 tys. par. Efektem ma być:

  • obniżenie liczby par bezdzietnych
  • zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności
  • poprawa trendów demograficznych

poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności udokumentowanej badaniami naukowymi.

Dofinansowanie in vitro – pytania i odpowiedzi

Na czym będzie polegał rządowy program „Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego”?

Celem głównym Programu jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia in vitro parom, u których stwierdzono niepłodność, a wyczerpały się inne możliwości jej leczenia lub nie istnieją inne metody jej leczenia.

Kiedy program wejdzie w życie?
Wejście programu w życie planowane jest na 1 lipca 2013 r.

Jak długo będzie trwał ten program?
Program jest rozłożony w czasie na 3 lata.

Kto będzie mógł liczyć na wsparcie w ramach programu? Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby móc wziąć udział w programie?

Z Programu będą mogły skorzystać:

  • pary, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu (z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej), a kobieta w dniu zgłoszenia do Programu nie ukończyła 40-tego roku życia.
  • pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych (osoby, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości).

Jaki jest limit wieku dla osób chcących skorzystać z programu?
Kobieta w dniu zgłoszenia do Programu nie może mieć ukończonego 40-tego roku życia. Nie ma ograniczeń wiekowych dla mężczyzn.

Ile par będzie mogło skorzystać z programu?
Szacuje się, że programem zostanie objętych ok. 15 000 par.

Według jakich kryteriów będą wybierane pary, które skorzystają z programu, a kto nie będzie mógł liczyć na wsparcie?

  • Z Programu będą mogły skorzystać:pary, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu (z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej), a kobieta w dniu zgłoszenia do Programu nie ukończyła 40-tego roku życia. Wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego obejmują:
  • pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych (osoby, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości).

Na jakiej wysokości wsparcie finansowe państwa można będzie liczyć w ramach programu?
Procedura zapłodnienia pozaustrojowego składa się z części klinicznej oraz części biotechnologicznej. Program będzie finansował całą część biotechnologiczną oraz badania laboratoryjne i dodatkowe w części klinicznej.

Czy z programu mogą skorzystać pary żyjące bez ślubu?
Program zapewnia możliwość korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, przy czym nie określa statusu prawnego „pary”.

Mówi się, że program obejmie ok. 15 tys. par – dlaczego tylko tyle? Skąd ta liczba?
Według danych WHO około 60-80 mln par na świecie dotkniętych jest stale lub okresowo problemem bezdzietności. Przyjmuje się, iż w krajach wysoko rozwiniętych problem ten dotyczy 10-15% par w wieku prokreacyjnym.

Należy założyć, że w Polsce odsetek ten jest podobny, w związku z czym dotkniętych niepłodnością może być około 1,2-1,3 mln par (w Polsce w 2011 r. było 16 842 724 osób w wieku 20-49 lat, 15% z tej liczby daje 2 526 409 osób – 1 263 204 par), z czego niewielka część wymaga leczenia metodą wspomaganego rozrodu.

Krajowi eksperci przyjmują, że w Polsce leczenia metodą medycznie wspomaganego rozrodu może obecnie wymagać około 15 tys. par.

Ile zabiegów in vitro będzie mogło zostać zrefundowanych?
W ramach Programu para ma prawo skorzystać trzykrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu.

Urazy na stoku narciarskim – łatwiej im zapobiegać, niż leczyć

Wręczono statuetki w plebiscycie „Złote Krople Rosy” w ramach kampanii „Rak. To się leczy!”

Skomentuj