zamknij
Badania pacjenta przed planową hospitalizacją

Badania pacjenta przed planową hospitalizacją

Jak wygląda kwestia obowiązku wykonywania badań diagnostycznych i konsultacji przed planową hospitalizacją – w świetle aktualnie obowiązujących przepisów?

Zgodnie z §12 ust. 8 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.) w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego – a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje.

Pacjent, który został skierowany do szpitala przez lekarza rodzinnego bądź specjalistę, posiadający wyniki badań diagnostycznych dotyczące wstępnego rozpoznania choroby – posiada w ten sposób wszystkie dokumenty niezbędne do przyjęcia do szpitala. W przypadku kwalifikacji pacjenta do leczenia w szpitalu i otrzymania od personelu medycznego zalecenia wykonania badań dodatkowych przed wyznaczonym terminem leczenia, pacjent nie ma obowiązku ich wykonania – badania zostaną przeprowadzone w ramach hospitalizacji.

Prawo do dokumentacij medycznej

Dobry wzrok od kołyski

Skomentuj