zamknij
Oszczędności w Szpitalu Miejskim w Zabrzu dzięki połączeniu oddziałów wewnętrznych

Oszczędności w Szpitalu Miejskim w Zabrzu dzięki połączeniu oddziałów wewnętrznych

http://www.sxc.hu/

Dzięki połączeniu dwóch oddziałów chorób wewnętrznych Szpital Miejski w Zabrzu zaoszczędzi kolejne znaczące środki finansowe. – Pacjenci w żaden sposób nie odczują tej zmiany – zapewnia zarząd placówki.

http://www.sxc.hu/Szpital Miejski w Zabrzu był jedną z niewielu, jeśli nie jedyną placówką w regionie, w której do tej pory funkcjonowały dwa oddziały chorób wewnętrznych. Nie miało to żadnego uzasadnienia organizacyjnego ani medycznego. Oddziały nie miały swoich specjalności. Zgłaszający się pacjenci bez względu na rodzaj i specyfikę schorzenia trafiali na oddziały losowo.

Dlatego też zarząd szpitala w opracowanym blisko 2 lata temu planie strategicznym zdecydował o połączeniu obu oddziałów. – Oba oddziały są deficytowe, dzięki połączeniu strata powinna być mniejsza. Uprościmy strukturę organizacyjną, jednym oddziałem czytelniej się zarządza – wyjaśnia powody połączenia dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Zmiany wejdą w życie już od początku października. Co istotne, połączenie obu oddziałów w żaden negatywny sposób nie odbije się na pacjentach. Nie zmieni się ogólna liczba łóżek. Zarząd spółki uważa, że nie ma podstaw do zmniejszenia wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Jakość leczenia będzie więc co najmniej taka sama – podkreśla Mariusz Wójtowicz.

Prezes szpitala zaznacza też, że nikt z personelu szpitalnego nie straci pracy w związku z połączeniem oddziałów. – Poszerzając działalność oddziału o specjalności, których nam do tej pory brakowało np. hepatologii, będziemy mogli pozyskać lekarzy z uprawnieniami i umiejętnościami zgodnymi z kierunkami założonymi w strategii, np. gastroenterologii – podkreśla dr Wójtowicz.

http://www.sxc.hu/Wdrażany od początku 2012 roku program naprawczy w Szpitalu Miejskim w Zabrzu zakłada m.in. wprowadzenie kolejnych narzędzi nowoczesnego zarządzania, dostosowanie poziomu zatrudnienia do zadań szpitala oraz zmiany w systemie wynagradzania. Zarząd placówki dużą wagę przykłada też do działań służących podnoszeniu jakości usług medycznych w szpitalu. W kwietniu 2012 roku zakończyła się tam modernizacja izby przyjęć. Uruchomiono nowoczesny system kolejkowy dla pacjentów, który przyśpiesza obsługę i pozwala w pierwszej kolejności udzielić pomocy najbardziej potrzebującym.

W czerwcu 2013 roku w na terenie placówki przy ul. Zamkowej rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – nowego budynku szpitala, do którego przeniosą się oddziały ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny, a także nowy oddział patologii ciąży. To będzie jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w regionie. W lipcu 2013 roku rozpoczęła się termomodernizacja szpitala Miejskiego w Zabrzu. W placówce wymienione zostaną drzwi i okna oraz ocieplone ściany, stropy i dachy. Szpital wzbogaci się też o nowoczesny system ogrzewania energią słoneczną. Szpital Miejski w Zabrzu pozyskał tez unijne środku na wprowadzenie e-usług w placówce.

***
Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961 roku. Szpital dysponuje 410 łóżkami, funkcjonuje w nim 9 oddziałów: 2 Oddziały Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologii, Dermatologii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Oddział Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii. Przy szpitalu działają ponadto Centrum Zaopatrzenia Medycznego, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, a także bezpłatna Szkoła Rodzenia. W 2011 roku Szpital został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Szpital posiada certyfikaty “Szpitala bez bólu” oraz “Szpitala promującego zdrowie”

http://www.sxc.hu/

Unia Europejska chce wprowadzenia nowych regulacji dotyczących lotnisk i praw pasażerów

fot. Cefarm24

Leki z internetowej apteki

Skomentuj