zamknij
Krótsze kolejki do specjalistów

Krótsze kolejki do specjalistów

Pediatrzy i interniści będą mieli prawo do udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, dzięki czemu krócej będziemy czekać w kolejce do specjalistów.

Przyjęta przez senat 9 kwietnia ustawa może odmienić polską służbę zdrowia – na korzyść. Ustawa przewiduje według jej autorów rzadsze zgłoszenia się pacjentów do specjalistów, ponieważ w wielu przypadkach ich problemy zdrowotne będzie mógł rozwiązać jeden lekarz – internista lub pediatra. Zdaniem rządu może to spowodować w konsekwencji skrócenie kolejek, ale to okaże się dopiero po wejściu ustawy w życie.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych, przyjmuje, że będą jej mogli również udzielać lekarze chorób wewnętrznych i pediatrii (mający specjalizację I, II stopnia lub tytuł specjalisty), a także posiadający specjalizację I stopnia w medycynie ogólnej. Dotychczas POZ mogli udzielać tylko i wyłącznie specjaliści medycyny rodzinnej lub odbywający szkolenie z tej dziedziny oraz specjaliści II stopnia z zakresu medycyny ogólnej.

Jak podkreśla Tygodnik Biznes i Prawo, nowelizacja budzi wiele skrajnych emocji. Lekarze rodzinni uważają, że przyczyni to się do upadku medycyny rodzinnej, pediatrzy i interniści są optymistycznie nastawieni i pewni korzyści wypływających ze zmian. Według wyników sondażu przeprowadzonego przez CBOS w styczniu 2014 roku 79,7% badanych wolałoby, aby w przychodni rejonowej opiekę nad ich dziećmi sprawowali pediatrzy, zdaniem 93% respondentów dopuszczenie pediatrów do pracy w POZ poprawi opiekę medyczną nad dziećmi, a według 73% wpłynie na zmniejszenie liczby konsultacji dzieci u innych specjalistów. W ocenie 90% badanych placówki powinny również zatrudnić internistów.

Jak odmłodzić starzejące się oko?

Oddział Radioterapii w Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera

Skomentuj