zamknij
Członkowie INFARMY opracowali nowelizację Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego

Członkowie INFARMY opracowali nowelizację Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego

31 firm należących do Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA opracowało i przyjęło nowe zapisy Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego. Dokument w kompleksowy i bardzo szczegółowy sposób określa zasady promocji i marketingu produktów leczniczych, a także reguluje tak istotne kwestie jak współpraca z Organizacjami Pacjentów oraz zasady postępowania w kontaktach z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia. Kodeks jest dokumentem samoregulującym, powstał z inicjatywy firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Zdrowie i dobro pacjenta to fundamenty działania firm farmaceutycznych, które wymagają najwyższych standardów etycznych. W tym celu wszystkie firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przyjęły nowelizację Kodeksu Dobrych Praktyk Marketingowych Przemysłu Farmaceutycznego, Współpracy z Przedstawicielami Ochrony Zdrowia i Organizacjami Pacjentów. Obecnie dokument funkcjonuje jako Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i został zaktualizowany o zmiany polskiego prawodawstwa i wytyczne Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Jest wyrazem wspólnej woli dalszej samoregulacji innowacyjnych firm farmaceutycznych.

Działania reklamowe i marketingowe produktów leczniczych muszą być prowadzone w sposób odpowiedzialny i etyczny. Ważne jest nie tylko rzetelne informowanie o działaniu danego leku. Istotna jest także forma przekazu oraz sposób informowania. Oprócz przestrzegania przepisów prawnych, konieczne jest także stosowanie wysokich standardów etycznych.

Nowy Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego wprowadza bardzo restrykcyjne zapisy w tym zakresie. Szczególnie istotne zmiany zawiera art. 27 regulujący dopuszczalne przejawy gościnności oraz art. 38 wprowadzający zakaz wręczania prezentów.

Nowe zapisy art. 27 wprowadzają limit 200 PLN brutto na posiłek na osobę i stanowią wytyczne dla organizacji spotkań indywidualnych i grupowych organizowanych przez pracowników firm farmaceutycznych, w których uczestniczą przedstawiciele zawodów medycznych. Druga zmiana (art. 38) dotyczy zakazu przekazywania przedstawicielom zawodów medycznych jakichkolwiek upominków o charakterze symbolicznym lub okolicznościowym. Nowe zapisy dopuszczają możliwość przekazania wyłącznie przedmiotu bezpośrednio związanego z praktyką medyczną lub farmaceutyczną, którego wartość nie przekracza 100 PLN brutto. Dodatkowo, przedmioty takie muszą służyć podnoszeniu jakości opieki nad pacjentem i nie mogą stanowić wyposażenia rutynowej praktyki zawodowej. Realizacja tego zapisu jest w toku, ponieważ trwa tzw. okres przejściowy, który pozwala rozdysponować firmom farmaceutycznym zapasy magazynowe. Zapis o zakazie wręczania upominków będzie obowiązywał od 23 lipca 2014 r.

Kodeks jest otwarty – mogą do niego przystąpić wszyscy przedsiębiorcy branży farmaceutycznej oraz organizacje społeczne ich zrzeszające.Przedstawiciele wszystkich firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA brali aktywny udział w pracach nad nowelizacją Kodeksu. Powstał bardzo dobry dokument, który wyznacza wysokie standardy etyczne i może być używany również przez inne firmy – powiedziała Katarzyna Tyczkowska – Kochańska przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Etyki i Przejrzystości INFARMY

– Konsekwentnie wdrażając wymagające standardy prowadzenia akcji edukacyjnych oraz promocyjnych produktów leczniczych oraz dbając o transparentność relacji ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów pokazujemy innym organizacjom i całemu otoczeniu zewnętrznemu, iż fundamentem działań firmy farmaceutycznej jest dobro pacjenta i zawsze etyczne postępowanie – powiedziała Marynika Woroszylska – Sapieha Prezes INFARMY.

W najbliższym czasie prowadzone będą działania mające na celu promowanie Kodeksu wśród potencjalnych interesariuszy. Dokument prezentowany będzie w samorządach zawodowych, wśród lekarzy i pielęgniarek – zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. Informacja o nowelizacji Kodeksu będzie przekazana także do Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego jest przykładem działania firm zrzeszonych w INFARMIE, pokazującym konieczność stosowania wewnętrznych, jasnych i etycznych zasad postępowania.

– Przyjęcie znowelizowanego Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego jest kolejnym, ważnym krokiem w inicjatywach samoregulujących branżę, jakie podejmuje INFARMA. Regulacje Kodeksu, dobrowolnie przyjęte przez firmy zrzeszone w INFARMIE, są daleko bardziej restrykcyjne niż obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Jesteśmy przekonani, że droga samoregulacji, którą podążamy jako innowacyjne firmy farmaceutyczne, choć niełatwa, jest słusznym wyborem – powiedział Paweł Sztwiertnia Dyrektor Generalny INFARMY.

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego dostępny jest pod adresem: http://infarma.pl/kodeks/o-kodeksie.html

Stowarzyszenie do Walki z Rakiem ze wsparciem hotelarzy

Porozmawiajmy o zdrowiu Polek

Skomentuj