zamknij
Telemedycyna zapewnia nowoczesną i optymalną opiekę medyczną

Telemedycyna zapewnia nowoczesną i optymalną opiekę medyczną

Choroby przewlekłe wymagają stosowania długotrwałej terapii pod ścisłą kontrolą lekarską. Problem z dostępnością specjalistów to: brak optymalnych terminów wizyt lekarskich, zmiana miejsca zamieszkania i co za tym idzie – lekarza, brak możliwości uzyskania recepty na przyjmowane leki czy koniecznych zaświadczeń bez zapisywania się na specjalistyczną konsultację.

Systemy komunikacyjne w służbie medycyny XXI wieku, wykorzystanie możliwości  zdalnego diagnozowania i leczenia pacjentów pozwalają na zachowanie ciągłości leczenia pacjenta. Zasoby wiedzy z internetowych baz medycznych dostępne na życzenie, samouczące się wysoko wyspecjalizowane systemy internetowe, umożliwiają szkolenie lekarza i wspomagają jego decyzje kliniczne oraz terapeutyczne.

Problemy zdrowotne wymagające dłuższej terapii oraz choroby przewlekłe dotyczą nawet 52% Polaków*. Regularne przyjmowanie leków, wykonywanie badań kontrolnych, konsultacje ze specjalistą i przede wszystkim możliwość uzyskania szybkiej pomocy w sytuacjach nietypowych to podstawa optymalnego leczenia  chorób przewlekłych a co za tym idzie bezpieczeństwa pacjenta.

Wdrażanie rozwiązań telemedycznych pozwala na zachowanie ciągłości opieki medycznej. W pełni funkcjonalny system opieki nad pacjentem powinien umożliwiać:

  • przechowywanie historii choroby z możliwością bezpiecznego i szybkiego dostępu do zgromadzonych w niej danych, zarówno dla lekarza jak i pacjenta
  • możliwość monitorowania stanu zdrowia chorego (łącznie z badaniami EEG wykonywanymi samodzielnie w domu) przez lekarza w dogodnym dla obu stron czasie
  • przypomnienia o konieczności zażycia leków, wykonania badań dodatkowych oraz terminie wizyty lekarskiej
  •   możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacjach alarmowych

Osoby chore na padaczkę potrzebują systematycznej, ciągłej opieki lekarza przez cały czas trwania choroby, najczęściej przez całe życie.

– Padaczka to najczęstsza choroba neurologiczna – zapada na nią średnio 1% populacji– informuje dr n. med. Piotr Zwoliński, epileptolog, twórca systemu QNeuro. – Wielu pacjentów, a zwłaszcza cierpiący na padaczkę oporną na leczenie (w Polsce 400 tys. pacjentów) potrzebuje stałych konsultacji z lekarzem. Skrupulatna obserwacja objawów pozwala na dobór odpowiedniej terapii i natychmiastowe reagowanie w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia chorego – dodaje.

Opierając się na własnych doświadczeniach klinicznych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, dr Zwoliński rozpoczął prace nad QNeuro – kompleksowym systemem do diagnozowania, monitorowania i konsultacji terapeutycznych dla osób chorych na padaczkę. Umożliwi on:

  • wykonywanie badania EEG i videoEEG w domu pacjenta
  • zdalne konsultacje medyczne
  • szybki dostęp do badań i niemal natychmiastową interpretację wyników
  • wyeliminowanie kolejek do lekarza oraz papierowej dokumentacji medycznej
  • dobór odpowiedniej metody leczenia
  • optymalizację czasu pracy lekarzy

Projekt QNeuro współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój lata 2014-2020, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 PO IR Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej w konkursie 2/1.1.2/2015 PO IR.

*GUS, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.

 

Źródło: QNeuro

Zadbaj o siebie jesienią – TOP zabiegi

PIU: Nowotwory złośliwe przyczyną co czwartego zgonu w Polsce

Skomentuj