zamknij
PK: powództwa prokuratora na rzecz osób podanych bezprawnie testom szczepionek

PK: powództwa prokuratora na rzecz osób podanych bezprawnie testom szczepionek

– PK informuje:

Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadzi postępowanie wyjaśniające związane z bezprawnymi badaniami klinicznymi wykonywanymi kilka lat temu przez jedną z placówek służby z Grudziądza.

Uczestniczyli w testach szczepionek przeciwko wirusowi ptasiej grypy

Uczestnikami tych badań były osoby nieświadome, że z ich udziałem wykonywane są testy preparatu szczepiennego FLAUD — H5N1 (przeciwko odmianie wirusa ptasiej grypy). Nie byli oni informowani o ich przebiegu, ani o ewentualnych konsekwencjach.

Osobami przeprowadzającymi badania byli członkowie personelu medycznego jednej z grudziądzkich przychodni, którzy rekrutowali uczestników badań m.in. spośród bezdomnych, którym wręczane były drobne kwoty.

Wyrok karny wobec lekarzy i pielęgniarek

Wątek karny tej sprawy zakończył się prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 12 stycznia 2017 r., który skazał trzech lekarzy i sześć pielęgniarek m.in. za oszustwa, fałszowanie i poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej, a także wykonywanie szczepień bez zgody pacjentów.

39 powództw prokuratora na rzecz poszkodowanych

Po analizie tego wyroku, prokurator podjął decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie, czy istnieją przesłanki do wniesienia powództw o zadośćuczynienie na rzecz uczestników testów medycznych. W sprawie tej zostali lub będą wysłuchani pokrzywdzeni (196 osób) zamieszkujący w Toruniu, w Grudziądzu i okolicach. Większość z koniecznych czynności została już ukończona – odebrano oświadczenia od blisko 140 osób, z których 45 wyraziło zgodę na podjęcie działań przez prokuratora. Dotychczas prokurator wystąpił z powództwami na rzecz poszkodowanych w 39 sprawach. Żądanie pozwu – zasądzenie po 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę.

kom/ agzi/
Źródło informacji: PK

W ile z tych 6 mitów na temat mycia rąk wierzysz? Sprawdź, które potwierdził lekarz

II Konferencja RODO w marketingu

Skomentuj