zamknij
Oszczędności w Szpitalu Miejskim w Zabrzu dzięki połączeniu oddziałów wewnętrznych

Oszczędności w Szpitalu Miejskim w Zabrzu dzięki połączeniu oddziałów wewnętrznych

Dzięki połączeniu dwóch oddziałów chorób wewnętrznych Szpital Miejski w Zabrzu zaoszczędzi kolejne znaczące środki finansowe. – Pacjenci w żaden sposób nie odczują tej zmiany – zapewnia zarząd placówki.

http://www.sxc.hu/Szpital Miejski w Zabrzu był jedną z niewielu, jeśli nie jedyną placówką w regionie, w której do tej pory funkcjonowały dwa oddziały chorób wewnętrznych. Nie miało to żadnego uzasadnienia organizacyjnego ani medycznego. Oddziały nie miały swoich specjalności. Zgłaszający się pacjenci bez względu na rodzaj i specyfikę schorzenia trafiali na oddziały losowo.

Dlatego też zarząd szpitala w opracowanym blisko 2 lata temu planie strategicznym zdecydował o połączeniu obu oddziałów. – Oba oddziały są deficytowe, dzięki połączeniu strata powinna być mniejsza. Uprościmy strukturę organizacyjną, jednym oddziałem czytelniej się zarządza – wyjaśnia powody połączenia dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Zmiany wejdą w życie już od początku października. Co istotne, połączenie obu oddziałów w żaden negatywny sposób nie odbije się na pacjentach. Nie zmieni się ogólna liczba łóżek. Zarząd spółki uważa, że nie ma podstaw do zmniejszenia wysokości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. – Jakość leczenia będzie więc co najmniej taka sama – podkreśla Mariusz Wójtowicz.

Prezes szpitala zaznacza też, że nikt z personelu szpitalnego nie straci pracy w związku z połączeniem oddziałów. – Poszerzając działalność oddziału o specjalności, których nam do tej pory brakowało np. hepatologii, będziemy mogli pozyskać lekarzy z uprawnieniami i umiejętnościami zgodnymi z kierunkami założonymi w strategii, np. gastroenterologii – podkreśla dr Wójtowicz.

http://www.sxc.hu/Wdrażany od początku 2012 roku program naprawczy w Szpitalu Miejskim w Zabrzu zakłada m.in. wprowadzenie kolejnych narzędzi nowoczesnego zarządzania, dostosowanie poziomu zatrudnienia do zadań szpitala oraz zmiany w systemie wynagradzania. Zarząd placówki dużą wagę przykłada też do działań służących podnoszeniu jakości usług medycznych w szpitalu. W kwietniu 2012 roku zakończyła się tam modernizacja izby przyjęć. Uruchomiono nowoczesny system kolejkowy dla pacjentów, który przyśpiesza obsługę i pozwala w pierwszej kolejności udzielić pomocy najbardziej potrzebującym.

W czerwcu 2013 roku w na terenie placówki przy ul. Zamkowej rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – nowego budynku szpitala, do którego przeniosą się oddziały ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny, a także nowy oddział patologii ciąży. To będzie jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w regionie. W lipcu 2013 roku rozpoczęła się termomodernizacja szpitala Miejskiego w Zabrzu. W placówce wymienione zostaną drzwi i okna oraz ocieplone ściany, stropy i dachy. Szpital wzbogaci się też o nowoczesny system ogrzewania energią słoneczną. Szpital Miejski w Zabrzu pozyskał tez unijne środku na wprowadzenie e-usług w placówce.

***
Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. to miejski szpital wieloprofilowy. Powstał 4 grudnia 1961 roku. Szpital dysponuje 410 łóżkami, funkcjonuje w nim 9 oddziałów: 2 Oddziały Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologii, Dermatologii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Oddział Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii. Przy szpitalu działają ponadto Centrum Zaopatrzenia Medycznego, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, a także bezpłatna Szkoła Rodzenia. W 2011 roku Szpital został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Szpital posiada certyfikaty “Szpitala bez bólu” oraz “Szpitala promującego zdrowie”

Unia Europejska chce wprowadzenia nowych regulacji dotyczących lotnisk i praw pasażerów

Leki z internetowej apteki

Skomentuj