zamknij
Oczyszczacz powietrza w starciu ze smogiem. Czy to skuteczna broń?

Oczyszczacz powietrza w starciu ze smogiem. Czy to skuteczna broń?

Z najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingu państw o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, a w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 i rakotwórczego benzo[a]pirenu, miejsce najwyższe. Badanie wskazuje, że rocznie blisko 50 tysięcy Polaków umiera przedwcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Świadomość sposobów radzenia sobie z tym problem każdego roku rośnie – coraz popularniejsze stają się na przykład oczyszczacze powietrza stosowane w mieszkaniach i biurach. Czy to skuteczna metoda? Badacze z Politechniki Warszawskiej postanowili sprawdzić działanie oczyszczacza Electrolux EAP450.

Powietrze poddano analizie pod względem mikrobiologicznym, stężenia pyłów i parametrów jakości. Badanie przeprowadzili eksperci Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Poznać wroga

Czym więc jest ten „słynny” smog? Najprościej ujmując to różne substancje chemiczne, w tym przede wszystkim szkodliwe dla zdrowia pyły PM2,5 i PM10, a także rakotwórczy benzo[a]piren (i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), ale także np. tlenki siarki, azotu oraz tlenek węgla. W zanieczyszczonym powietrzu znajdują się również szkodliwe dla zdrowia pyły PM2,5 i PM10, a także niebezpieczny benzopiren. Wyróżnia się dwa typy smogu: londyński i Los Angeles. Smog występujący w Polsce, to najczęściej smog typu londyńskiego – występuje w miesiącach zimowych i jest skutkiem ogrzewania domów i mieszkań paliwami stałymi (węglem i drewnem). Smog typu Los Angeles pojawia się natomiast latem przy wysokim nasłonecznieniu i wysokich temperaturach (najważniejszymi składnikami są tu tlenki azotu, ozon, ale także drobne pyły czy lotne związki organiczne). Zanieczyszczenia obecne w obu rodzajach smogu osłabiają układ odpornościowy i niosą ryzyko poważnych chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, jak również zwiększają ryzyko nowotworów.

Oczyszczacz pod lupą

Pomiary oczyszczacza powietrza Electrolux EAP450 przeprowadzono przez 2 dni w podwarszawskiej dzielnicy domków jednorodzinnych, gdzie powszechne jest wykorzystanie paliw stałych w domowych paleniskach. Paliwa stałe powodują znaczący wzrost zanieczyszczenia powietrza. Pierwszego dnia dokonano pomiarów w pomieszczeniu, w którym znajdował się wylot z systemu rozprowadzania ciepła z kominka. Drugiego dnia pomiary były przeprowadzone w pomieszczeniu, w którym znajdował się rozpalony kominek. W analizie skupiono się na pyle PM2,5.

Skuteczny czy nieskuteczny?

Badania i następujące po nim analizy zebranych zanieczyszczeń pyłowych wykazały wysoką skuteczność oczyszczania powietrza z cząstek stałych rożnych frakcji wielkościowych. -Pomiary w domku jednorodzinnym wykazały, że już po około 30 minutach pracy oczyszczacza EAP450 osiągnięto stężenie pyłu PM2,5 na poziomie 5 mg/m3, co stanowiło spadek w stosunku do stężenia wyjściowego o 87,5%. Natomiast w pomieszczeniu, w którym znajdował się kominek, po kilku godzinach pracy oczyszczacza stężenie pyłu PM2,5 spadło o 85,6%. Taki poziom utrzymał się do godzin wieczornych – podsumowuje dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW, kierownik projektu. Należy podkreślić, że najlepszy efekt osiągany jest przy odpowiednio długiej pracy urządzenia w trybie ciągłym. Przy krótkotrwałym stosowaniu skuteczność będzie zauważalnie niższa.

Pomocna dłoń w walce ze smogiem

Oczyszczacz powietrza to tylko z pozoru skomplikowany mechanizm. Jego działanie jest jednak bardzo proste. Urządzenie tworzy obieg powietrza w pomieszczeniu zasysając je i przepuszczając przez szereg filtrów, by następnie uwolnić czyste powietrze
z powrotem do pomieszczenia.

Dobry oczyszczacz to taki, którego system filtrujący składa się z kilku warstw. Standardowo, oczyszczacze tworzą minimum trzy warstwy. Na „pierwszy ogień” wystawiony jest tzw. filtr wstępny, który usuwa większe pyły i pełni funkcję zabezpieczającą pozostałe filtry przed zużyciem. Na kolejną warstwę składa się filtr HEPA. Zatrzymuje on cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości nawet do 0,3 mikrometra. Skutecznie wyłapuje także pyły PM2,5 i PM10, czyli główne składniki smogu, ale także kurz, pyłki kwiatów, roztocza czy alergeny zwierząt. Ostatnim filtrem, jest filtr węglowy – usuwa on m.in. rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (w tym benzo[a]piren) i pochłania nieprzyjemne zapachy, a także typowo domowe zapachy, np. powodowane przez zwierzęta, dym papierosowy czy efekty kuchennych eksperymentów.

Nie tylko na smog

Oczyszczacze powietrza są przydatnym rozwiązaniem nie tylko w okresie jesienno-zimowym, kiedy to zanieczyszczenie powietrza jest na szczególnie wysokim poziomie. To także urządzenia, które przychodzą z pomocą osobom borykającym się z alergią, a także astmą. Wybierając oczyszczacz powietrza, warto dowiedzieć się, czy sprzęt posiada rekomendacje instytucji, poświadczających jego wysoką jakość. Dobrym przykładem mogą być oczyszczacze powietrza marki Electrolux, zawierające filtr HEPA 13, które uzyskały aprobaty wiodących organizacji: Brytyjskiej Fundacji Alergii (BAF) oraz szwedzkiego i fińskiego Stowarzyszenia Astmy i Alergii.

Źródło: http://newsrm.tv/

Grypa atakuje! – najnowsze dane epidemiologiczne

Nowoczesna metoda leczenia tarczycy pomaga ochronić głos

Skomentuj