zamknij
Nowe programy dla chorych na serce

Nowe programy dla chorych na serce

Na spotkaniu przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim, które odbyło się w środę 7 marca br., potwierdzono niezwłoczne wdrożenie pilotażowej edycji programu Kompleksowej Opieki nad pacjentami z Niewydolnością Serca (KONS). W planach kardiologów i Ministra Zdrowia na najbliższe miesiące jest także program dedykowany wczesnej identyfikacji osób zagrożonych udarem mózgu, szczególnie spowodowanym niemym migotaniem przedsionków. Projekty będą koordynowane w ramach eksperckich centrów doskonałości i są ważnym elementem rządowego Narodowego Programu Zdrowego Serca.

Kluczowa współpraca

– Podczas środowego spotkania z Panem Ministrem Łukaszem Szumowskim ustaliliśmy, że wspólnie wdrożymy pilotażową edycję programu „Kompleksowej Opieki nad pacjentami z Niewydolnością Serca”, uwzględniającego propozycje rozwiązań na rzecz skutecznego zapobiegania, leczenia i właściwej, kompleksowej opieki nad pacjentami z tym zespołem chorobowym – mówi prof. Piotr Ponikowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Te kwestie pozostają poważnym wyzwaniem dla europejskich społeczeństw i systemów opieki zdrowotnej, stanowią także ogromne wyzwanie dla Polski, ale warto i trzeba wdrażać rozwiązania, które pozwolą skutecznie walczyć ze śmiertelną epidemią niewydolności serca. Współpraca środowiska medycznego i decydentów jest zdecydowanie podstawą powodzenia tego przedsięwzięcia, dlatego pełne wsparcie ze strony Pana Ministra Łukasza Szumowskiego niezwykle cieszy – dodaje prof. Piotr Ponikowski.

Kompleksowe rozwiązania

Jednym z kluczowych elementów Narodowego Programu Zdrowego Serca będzie koordynowana opieka nad chorymi z niewydolnością serca. – Koncepcja koordynowanej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, przygotowana przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, opiera się na systemowym połączeniu kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, kompleksowej, wieloprofilowej opieki ambulatoryjnej, farmakoterapii i rehabilitacji – mówi prof. Jadwiga Nessler, Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca IK CMUJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności serca. – W terapii i opiece nad pacjentem z niewydolnością serca kluczowa jest kompleksowość opieki, dostęp do różnych metod terapeutycznych, rehabilitacji oraz nadzoru nad pacjentem – także w formie zdalnej opieki telemedycznej – tłumaczy prof. J. Nessler.

Ważna telemedycyna

– Medycyna innowacyjna to jeden z głównych priorytetów Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, ale także ważny aspekt polityki prozdrowotnej Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który podnosił to zagadnienie w swoim exposé – mówi prof. Adam Witkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. – Jedną z najważniejszych form innowacji w kontekście opieki nad chorymi z niewydolnością serca jest telemedycyna, w tym między innymi telemonitoring kardiologicznych urządzeń wszczepialnych, takich jak: kardiowertery defibrylatory (ICD), układy do

terapii resynchronizującej (CRT), czy rejestratory arytmii. Monitorowanie pracy tych urządzeń i stanu zdrowia pacjenta za pomocą rozwiązań telemedycznych jest nie tylko efektywne, ale także opłacalne. Początkowe inwestycje szybko przynoszą odpowiednie profity, między innymi w związku
z ograniczeniem liczby dodatkowych konsultacji specjalistycznych, a także hospitalizacji – wyjaśnia prof. A. Witkowski.

– Niezwykle interesujące w tym kontekście mogą być także polskie innowacyjne rozwiązania informatyczne i telemedyczne, pozwalające na stworzenie modelu tzw. personalizowanej opieki nad chorym z niewydolnością serca, wykorzystujące współczesne zdobycze techniki – dodaje prof. P. Ponikowski.

Arytmie – uwaga na udar!

Kardiologiczne urządzenia wszczepialne stosowane są w terapii arytmii, która często towarzyszy niewydolności serca. Jedną z takich najczęściej występujących groźnych dla zdrowia i życia arytmii jest migotanie przedsionków, jedna z głównych przyczyn udaru niedokrwiennego mózgu. – Aż około 30% udarów kryptogennych mózgu, mogącego doprowadzić do inwalidztwa lub śmierci pacjenta jest spowodowanych migotaniem przedsionków – mówi dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Kierownik  Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. – W planach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Ministerstwa Zdrowia jest specjalny program, dedykowany wczesnej identyfikacji osób zagrożonych udarem mózgu, szczególnie spowodowanym niemym migotaniem przedsionków czyli takim, które nie powoduje doraźnie żadnych objawów odczuwanych przez pacjenta, ale jego obecność może doprowadzić do trwałych powikłań, ze zgonem włącznie. Chcemy na jak najwcześniejszym etapie zidentyfikować osoby z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu i skutecznie mu przeciwdziałać.– zapowiada prof. P. Mitkowski.

Według szacunków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego liczba pacjentów z niewydolnością serca będzie rosła, między innymi ze względu na starzejące się społeczeństwo (niewydolność serca to jeden z objawów starzenia się tego narządu). Paradoksem, na który zwracają uwagę eksperci Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego jest fakt, że im lepiej leczy się choroby serca, takie jak choroba niedokrwienna serca, tym więcej w konsekwencji przybywa pacjentów z niewydolnością serca. – Konsekwencją skutecznej terapii jest spowolnienie przebiegu choroby serca, ale na pewnym jej etapie w nieunikniony sposób dochodzi do niewydolności serca – tłumaczy prof. P. Ponikowski. – Zależy nam, by zrobić wszystko, by zwiększyć świadomość zagrożenia niewydolnością serca, wdrożyć w Polsce program zapobiegania oraz kompleksowego, koordynowanego leczenia naszych pacjentów.  Podobnie w przypadku udarów, wczesne rozpoznanie czynników ryzyka jego wystąpienia, w tym zdiagnozowanie migotania przedsionków, pozwoli na skuteczne wdrożenie dostępnego leczenia.

– Wierzę, że podjęte wspólnie z Panem Ministrem Łukaszem Szumowskim decyzje o wdrożeniu pilotażowej edycji Kompleksowej Opieki nad pacjentami z Niewydolnością Serca oraz programu wczesnej identyfikacji osób zagrożonych udarem mózgu, szybko przełożą się na poprawę stanu zdrowia i jakości życia Polaków – podsumowuje prof.  P. Ponikowski.

Źródło: http://newsrm.tv/

Nawet co szósty kleszcz jest nosicielem wirusa prowadzącego do kleszczowego zapalenia mózgu. Narażeni są również mieszkańcy miast

Wiceminister zdrowia: musimy dbać o krajowy przemysł farmaceutyczny

Skomentuj