zamknij
IPF – groźna choroba szerzej nieznana Polakom

IPF – groźna choroba szerzej nieznana Polakom

Idiopatyczne włóknienie płuc to przewlekła i nieuleczalna choroba, dotykająca głównie osoby starsze. Rozwija się w pęcherzykach płucnych powodując ich włóknienie. Chorzy mają coraz większe trudności z oddychaniem, często kaszlą. Aby móc kontrolować przebieg choroby ważna jest jak najwcześniejsza diagnoza. Niestety w dużej mierze przychodzi ona zbyt późno lub nie jest właściwa. Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF od lat angażuje się w szerzenie wiedzy i podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej tej choroby. W ramach obchodów Światowego Tygodnia IPF, 22 września w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie odbędzie się mini sympozjum, a dzień później, 23 września piknik IPF w Kuźni Golfa na Polach Mokotowskich.

W Polsce na IPF zapada około 2000 osób rocznie, jest jednak prawdopodobne, że chorych może być o wiele więcej. Ze względu na niską świadomość społeczną oraz mało charakterystyczne i niejednoznaczne objawy, idiopatyczne włóknienie płuc jest często mylnie diagnozowane, a wielu cierpiących czeka nawet po kilka lat na prawidłowe rozpoznanie choroby, które wymaga współpracy wielu specjalistów. IPF dotyka głównie seniorów, często długoletnich palaczy, bądź osoby z przebytymi zakażeniami wirusowymi, jednak dokładne czynniki ryzyka nie są definitywnie określone. Szacuje się, że ze względu na starzejące się społeczeństwo, liczba zachorowań będzie wykazywała tendencję wzrostową.

Polskie Towarzystwo Wspierania Chorych na IPF od lat podejmuje działania, mające na celu rozpowszechnianie informacji o idiopatycznym włóknieniu płuc oraz wspieranie pacjentów w walce z chorobą. W inicjatywy, organizowane przez stowarzyszenie, angażują się lekarze, eksperci medyczni oraz liderzy opinii, zachęcając do badań profilaktycznych i walki o zdrowie.

– Naszym głównym celem jest szerzenie wiedzy na temat idiopatycznego włóknienia płuc. Szacuje się, że w Polsce chorych może być nawet dwukrotnie więcej, niż tych zdiagnozowanych. W ramach podejmowanych przez nas działań edukacyjnych, kolejny raz organizujemy obchody Światowego Tygodnia IPF, dzięki czemu pacjenci mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i otrzymać dodatkowe wsparcie i konsultacje specjalistów podczas Pikniku IPF” — komentuje dr hab. n. med. Katarzyna Lewandowska z Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, ekspert Kampanii Płuca Polski.

Kampania Płuca Polski ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat chorób płuc, m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i idiopatycznego włóknienia płuc (IPF). Ważnym elementem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagrożenia, ryzyko i konsekwencje, jakie niosą ze sobą te choroby. Z powodu niskiej świadomości, pacjenci często zgłaszają się do lekarza już w zaawansowanym stadium choroby, a objawy często mylą ze słabą kondycją. Eksperci podkreślają, iż wczesne rozpoznanie chorób jest warunkiem szybkiego podjęcia terapii, która może spowolnić proces ich rozwoju, poprawić jakość życia pacjentów i zapobiec przedwczesnym zgonom. W ramach kampanii podejmowane są liczne działania skierowane do społeczeństwa, środowiska medycznego oraz opinii publicznej. We wszystkie akcje angażują się eksperci medyczni, liderzy opinii oraz sportowcy, którzy zachęcają do wykonywania badań spirometrycznych.

Wypowiedź: dr Katarzyna Lewandowska, ekspert kampanii Płuca Polski, Klinika Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Dariusz Klimczak, prezes Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF

Źródło: www.newsrm.tv

Świadomość równa się życie – czy Polacy i ich lekarze są świadomi zagrożenia hipercholesterolemią rodzinną?

Jest szansa na lepsze leczenie chorych na tętnicze nadciśnienie płucne. Choroba ta uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie

Skomentuj