zamknij
Mrożenie nasienia szansą na ojcostwo

Mrożenie nasienia szansą na ojcostwo

Możliwość przechowywania nasienia w ciekłym azocie z perspektywą wykorzystania go w przyszłości, to często jedyna szansa na potomstwo dla wielu par. Użycie zamrożonych plemników zdrowych dawców w technikach wspomaganego rozrodu stosuje się coraz częściej, ponieważ jakość nasienia w kolejnych pokoleniach spada.

fot. nOvum, materiały prasoweWiele badań i publikowanych danych potwierdza, że płodność mężczyzn maleje w kolejnych pokoleniach. W 2010 r. WHO po raz kolejny obniżyło normy parametrów nasienia uznawanego za prawidłowe – poprzednie, które obowiązywały przez 10 lat, spełniało coraz mniej mężczyzn. Ocenia się, że w 75% przypadków nie można określić przyczyny niepłodności męskiej. Nie bez znaczenia jest standard i styl życia (np. stosowanie używek i niektórych leków – np. sterydów anabolicznych używanych niezgodnie z rejestracją przez zdrowych mężczyzn na poprawę masy mięśniowej), odżywianie, zawody, w których istnieje podwyższone ryzyko zaburzeń płodności, związane z ekspozycją na promieniowanie, przegrzewanie jąder, szkodliwe środki chemiczne, a także chemiczne dodatki do kosmetyków i chemii gospodarczej, mogące mieć wpływ na układ hormonalny człowieka( parabeny itp).

Podstawowym kryterium określającym potencjał płodności mężczyzny jest wykonane dwukrotnie badanie nasienia. Nasiennie do badania najlepiej oddać bezpośrednio w klinice, gdzie wykonywane będzie badanie a próbkę pobiera się po 3 – 7 dniowej abstynencji (czyli powstrzymaniu się od współżycia). We wszystkich ośrodkach znajdują się specjalne pokoje, w których mężczyzna może oddać nasienie sam lub w towarzystwie partnerki. W sytuacji, w której oddanie nasienia w klinice może być zbyt stresujące istnieje możliwość oddania i dostarczenia w ciągu godziny nasienia z domu. Istnieją również specjalne prezerwatywy (bez środków plemnikobójczych), które umożliwiają oddanie nasienia do badania w trakcie współżycia w domu. Doświadczenia wielu zespołów leczących niepłodność dowiodły, że badania kobiety i mężczyzny najlepiej przeprowadzić jest w jednym ośrodku leczenia, gdzie decyzja o wyborze metody leczenia może być oparta o ocenę potencjału rozrodczego pary.

fot. nOvum, materiały prasoweKriokonserwacja nasienia
Z możliwości zamrożenia i przechowywania nasienia przede wszystkim powinni skorzystać mężczyźni, u których w wyniku leczenia onkologicznego może nastąpić utrata płodności. W wielu krajach, poinformowanie pacjenta o takiej możliwości to standard i obowiązek przed wdrożeniem terapii przeciwnowotworowej. Niestety, w Polsce jeszcze nie. Większość pacjentów, którzy zdecydowali się zamrozić nasienie, przychodzi do nOvum z własnej inicjatywy. A to lekarz prowadzący terapię onkologiczną powinien informować o szansie na przyszłe ojcostwo, bo często w obliczu ciężkiej choroby pacjent nie myśli o powrocie do normalnego życia po zakończeniu leczenia. Dzisiejsza onkologia jest coraz skuteczniejsza i coraz więcej wyleczonych mężczyzn będzie funkcjonować jak zdrowa część społeczeństwa, założy rodziny, a co za tym idzie zapragnie rodzicielstwa. Ci, którzy zabezpieczyli swoje plemniki, mają duże szanse zostać ojcami, dzięki wykorzystaniu ich w procedurze in vitro.

„W nOvum, pierwszy taki szczęśliwy przypadek miał miejsce w 2002 roku, kiedy udało się uzyskać ciążę z nasienia zamrożonego 12 lat wcześniej, jako zabezpieczenie płodności pacjenta przed leczeniem onkologicznym – mówi dr Piotr Lewandowski z warszawskiej Przychodni nOvum – z kolejnych porcji tego samego nasienia uzyskano dwie kolejne ciąże i urodzone dzieci. Dzięki temu, że mężczyzna zabezpieczył swoją płodność, mamy dziś szczęśliwą pięcioosobową rodzinę.”

W procedurze in vitro, z możliwości przechowywania nasienia korzysta się również u mężczyzn, u których nie ma pewności, czy w dniu pobrania komórek jajowych uzyska się liczbę plemników wystarczającą do ich zapłodnienia. Również w sytuacji kiedy mężczyzna nie może być w klinice tego dnia może wcześniej zamrozić odpowiednią porcję nasienia.

fot. nOvum, materiały prasoweKiedy mężczyzna nie ma własnych plemników
Banki nasienia przychodzą na ratunek tym parom, w których mężczyźni nie mają własnych plemników, a pragną mieć potomstwo. Dawcą może zostać mężczyzna, który ma nasienie o parametrach zdecydowanie lepszych niż przeciętne. Zanim zostanie dawcą przechodzi szereg badań, m.in. testy z krwi potwierdzające ogólny dobry stan zdrowia oraz wykluczające nosicielstwo niektórych chorób genetycznych i wirusowych. Jeśli to jest możliwe niesienie dawcy dobierane jest do wyglądu przyszłych rodziców dziecka. korzystanie z banku najczęściej jest obustronnie anonimowe: dawca jest anonimowy dla biorcy i odwrotnie. Czasami pacjenci chcą jednak mieć możliwość przekazania danych o dawcy dorosłemu dziecku, które urodzi się w wyniku tej procedury. W Polsce nie jest to popularne i dawcy zazwyczaj nie zgadzają się na taka ewentualność. W takiej sytuacji istnieje możliwość sprowadzenia nasienia z banku zagranicznego, którego dawca zgadza sie nie być anonimowy dla urodzonego dziecka.

Kriokonserwacja a jakość nasienia
Mrożone nasienie może różnić się parametrami w porównaniu do świeżego materiału i zazwyczaj nieco obniża potencjał życiowy plemników, jednak w większości wypadków nie ma to niekorzystnego wpływu na wyniki zapłodnienia komórek jajowych. Wydaje się nawet, że użycie plemników, które przeżyły mrożenie, wykazują prawidłowy ruch i budowę morfologiczną, jest swojego rodzaju selekcją tych najżywotniejszych. Niekiedy jednak zdarza się, że gdy wyjściowe wyniki są bardzo słabe, plemników jest mało i są słabo ruchliwe, preferowane jest użycie świeżych plemników.

fot. nOvum, materiały prasoweProces mrożenia krok po kroku
Na czym jednak właściwie polega sam proces mrożenia nasienia? Na podstawie badania próbki nasienia oddanego po 3 – 7 dniowej abstynencji, w laboratorium ocenia się jakość nasienia. Jeśli nasienie kwalifikuje się do mrożenia, w laboratorium in vitro do materiału dodaje się krioprotektant (substancja chroniąca plemniki w trakcie zamrażania). Po około 10 min. nasienie jest porcjowane do oznakowanych słomek, czyli porcji, które będą w przyszłości rozmrażane do jednego zabiegu, inseminacji lub zapłodnienia in vitro (z 1 ml nasienia uzyskuje się ok 4 słomek) a następnie umieszczane w zaprogramowanym komputerowo urządzeniu i stopniowo schładzane. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury depozyt przenoszony jest do kriostatu, gdzie w temp. – 196°C oczekuje na wykorzystanie.

Więcej informacji na stronie: www.novum.com.pl

Jak chronić skórę przed chłodem i mrozem?

Dzieci powinny pić więcej wody

Skomentuj