zamknij
MEDit dla szpitali jeszcze w 2012 roku

MEDit dla szpitali jeszcze w 2012 roku

MEDFinance wprowadził produkt finansowy umożliwiający pokrycie wkładu własnego szpitala przy projektach informatycznych związanych m.in. z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r o systemie informacji w ochronie zdrowia wszystkie dokumenty medyczne utworzone po 31 lipca 2014 przez zakłady opieki zdrowotnej będą musiały mieć postać elektroniczną.

Projekt MEDit jest kierowany do szpitali publicznych i niepublicznych, które planują kompleksową informatyzację przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania.Przewidywane w 2013 roku nakłady na ochronę zdrowia to 80 mld zł. Ich wzrost, jak również zwiększenie w ogólnej puli udziału sektora prywatnego przyczyni się do rozwoju rynku usług IT w ochronie zdrowia. Wydatki prywatne na ten sektor wyniosły w 2009 roku prawie 19 mld zł, a łączne ich tempo rocznego wzrostu do roku 2014 wyniesie około 11 procent.

Wdrożenie informatyzacji w placówkach medycznych umożliwia zastąpienie papierowej dokumentacji medycznej pacjentów dokumentacją elektroniczną. Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować wydatki placówki oraz funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usprawnia także zarządzanie szpitalem poprzez ujednolicenie systemu gromadzenia, przepływu oraz przetwarzania danych zarówno klinicznych jak i kosztowych. Umożliwia także wymianę kilku systemów pracujących jako oddzielne moduły na jeden zintegrowany system, uszczelnienie systemu zleceń, prowadzenie karty historii choroby pacjenta w formie elektronicznej z możliwością podglądu całego toku jego leczenia, generowanie raportów wewnętrznych oraz zewnętrznych (PZH, NFZ i inne), elektroniczną archiwizacje obrazów medycznych. Oferowane systemy informatyczne obejmują także zakres rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

http://www.medfinance.pl/

Pobieranie opłat za energię elektryczną w szpitalach

Uwaga – uszy zdradzają twój wiek!

Skomentuj