zamknij
Ułatwienia dla osób chorych na mukowiscydozę

Ułatwienia dla osób chorych na mukowiscydozę

Od dnia 20 września br. osoby chore na mukowiscydozę mogą stosować antybiotykoterapię dożylną w warunkach domowych, a nie jak dotychczas wyłącznie w szpitalu. Ułatwienie sytuacji pacjentów stało się możliwe dzięki podpisaniu przez Ministra Zdrowia rozporządzenia wdrażającego świadczenie pn. „Domowa antybiotykoterapia dożylna w leczeniu zaostrzeń choroby oskrzelowo – płucnej u chorych na mukowiscydozę”.

http://www.sxc.hu/Przebywanie chorego w domu w czasie leczenia jest bezpieczniejsze, umożliwia prowadzenie normalnego trybu życia, kontynuację nauki, pracy, a tym samym wpływa na zdecydowaną poprawę jakości życia.

Do Rzecznika Praw Pacjenta trafiały sprawy przekazywane przez pacjentów i ich rodziny dotyczące właśnie możliwości podawania antybiotyków w warunkach domowych. Rzecznik występował w tej sprawie m.in. do Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Płuc, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ministra Zdrowia, Wszystkie organy zgodnie twierdziły, że niezbędne jest wprowadzenie takiego ułatwienia dla pacjentów. Minister Zdrowia poinformował Rzecznika o bieżących pracach, których efektem jest wprowadzenie nowych przepisów.

Przenośne urządzenie studentów z PW monitoruje bezdech senny

Nowelizacja ustawy o rynku farmaceutycznym już w przyszłym roku, zmiany ułatwią życie producentom i dostawcom leków

Skomentuj