zamknij
Recepty „pro auctore” i „pro familia”

Recepty „pro auctore” i „pro familia”

Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia.

Leki

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nakładania kar finansowych na lekarzy z powodu nieodnotowywania wystawionych recept „pro auctore” i „pro familia” w dokumentacji medycznej pacjentów informujemy, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na lekarzy obowiązku odnotowania wystawienia recept tego typu. Brak jest zatem podstaw do nakładania kar we wspomnianych przypadkach.

źródło: www.nfz.gov.pl

Martyna Wojciechowska buduje ,,Przylądek Nadziei”

Wczesne powikłania po endoprotezoplastykach stawowych wykonanych w 2010 r.

Skomentuj