zamknij
Komentarz kancelarii PDB LEGAL do eksperymentów medycznych

Komentarz kancelarii PDB LEGAL do eksperymentów medycznych

„W naszej kancelarii prowadzimy bardzo wiele tego typu spraw. Prowadzimy sprawę 6-letniego dziecka, któremu odmówiono refundacji w Niemczech właśnie eksperymentalnego leku. Należy pamiętać, iż w tego typu sprawach sprawie poruszamy się wokół najwyższego priorytetu zdrowotnego, jakim jest życie. Niekiedy wydaje się, że organy rozpatrujące przedmiotowe problemy dotyczące eksperymentalnej chemioterapii, wydają się często zapominać, iż władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Często chorzy są pozbawieni jakiejkolwiek ochrony zdrowotnej tylko dlatego, iż ich choroba należy do najbardziej rzadkiej choroby na świecie, którą nie można wyleczyć metodami konwencjonalnymi” – mówi mec. Paweł Derlikowski z kancelarii PDB LEGAL PASIEKA, DERLIKOWSKI, Brzozowska i Partnerzy.

fot. materiały prasoweNależy pamiętać, że chemioterapia sama w sobie jest świadczeniem gwarantowanym, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ale przy zastosowaniu konkretnie wskazanych leków.

„W naszych sprawach uzasadniamy, że na przedmiotowy problem należy spojrzeć pod kątem charakteru leczenia – czyli chemioterapii – a nie stosowanych leków, szczególnie gdy nie są dopuszczone do obrotu. I najważniejsza a sprawa często te eksperymenty to jedyny ratunek dla chorych” – dodaje Mec. Paweł Derlikowski.

Palenie tytoniu jako czynnik ryzyka nowotworu pęcherza moczowego

Pionierski zabieg M-TESE w nOvum – leczenie męskiej niepłodności

Skomentuj