zamknij
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W związku z okresem wakacyjnym przypominamy o zasadach korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą. Wybierając się na wypoczynek do krajów UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii) warto mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Społecznego (EKUZ).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument w postaci plastikowej karty potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne i uprawniającym do korzystania ze świadczeń w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku. Warto pamiętać o tym, że karta EKUZ gwarantuje takie zasady udzielania świadczeń medycznych, jakie obowiązują ubezpieczonych w kraju gdzie przebywamy. Tym samym jeśli np. w danym państwie pacjent dopłaca do transportu sanitarnego, pierwszych dni w szpitalu, leków czy wizyty u lekarza – ubezpieczonych obywateli z pozostałych krajów również będzie obowiązywała dopłata.

Każde państwo UE / EFTA ma własny system opieki zdrowotnej. Dlatego też przed wyjazdem prosimy o zapoznanie się z takimi informacjami, aby dokładnie wiedzieć, które świadczenia medyczne w danym kraju są odpłatne, a które nie. Bliższe informacje, w tym dotyczące zasad składania wniosku o wydanie karty EKUZ dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Zdrowiawww.nfz.gov.pl/ekuz

Skierowanie na badania prenatalne

Brak rejonizacji

Skomentuj