zamknij
Czego po poronieniu lekarz ci nie powie – prawa rodziców po stracie dziecka

Czego po poronieniu lekarz ci nie powie – prawa rodziców po stracie dziecka

Bez znajomości płci dziecka rodzice nie mogą skorzystać z przysługujących im praw, w tym prawa do zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 zł oraz 8 – tygodniowego urlopu macierzyńskiego. Jeśli lekarz sam nie będzie w stanie stwierdzić płci dziecka, pomocne będą badania genetyczne płci po poronieniu.
Warto sobie uświadomić, że choć w obrazie USG 7 czy 8 – tygodniowego płodu płeć będzie jeszcze niewidoczna, to jest ona tak naprawdę zapisana w genach przyszłego potomka już od momentu poczęcia. Dzięki temu możliwe jest jej dokładne ustalenie, zanim zdołałby to zrobić aparat USG. Służą do tego badania genetyczne, ściślej mówiąc badanie kariotypu czyli zestawu wszystkich chromosomów. Badanie to pozwala również wychwycić nieprawidłowości w materiale genetycznym, które mogą być bezpośrednią przyczyną poronienia, np. trismomię, wywołującą zespół Downa, ale też wiele innych anomalii.

Znajomość płci a rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego
Gdy rodzicom uda się już uregulować kwestię związaną z płcią potomka szpital wyda im wówczas pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka i kartę zgonu, z którymi mogą już zgłosić się w  USC. Urząd  wyda im z kolei  akt urodzenia dziecka zawierający uwagę, że urodziło się ono martwe. Akt ten spełnia jednocześnie rolę aktu zgonu.
Rodzice mają prawo do pogrzebu
Każdy rodzic ma prawo pochować dziecko, które nie doczekało swoich narodzin lub zmarło niedługo po przyjściu na świat. Wystarczy udać się do administracji cmentarza i przedstawić w nim akt zgonu. Dla wielu rodziców możliwość odprawienia dziecku pogrzebu jest bardzo ważna. Daje możliwość godnego pożegnania się z nim, niejednokrotnie ułatwia też pogodzenie się ze stratą.
Wniosek o zasiłek rodzice składają w ZUS-ie
Zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł przysługuje wszystkim osobom ubezpieczonym lub pobierającym rentę. Wniosek o zasiłek rodzice składają w ZUS – ie, mają na to czas do roku od śmieci dziecka. Pieniądze są wypłacane rodzicom dopiero po pogrzebie, dlatego oprócz aktu zgonu do wniosku należy też dołączyć wszystkie faktury i rachunki, które są dowodem poniesionych kosztów.
56 dni urlopu macierzyńskiego dla wszystkich zatrudnionych
Kobieta po poronieniu, która była wcześniej zatrudniona ma prawo iść na skrócony, trwający 56 dni (8 tygodni) urlop macierzyński. Urlop ten należy się matkom, których dzieci zmarły przed upływem 8 tygodni od urodzenia, lub których dzieci urodziły się martwe.
O prawach kobiet po poronieniach trzeba mówić głośniej!
W wielu kręgach o prawach kobiet po poronieniach mówi się mało, albo wcale. Bywa, że sami lekarze nie informują pacjentek o formach wsparcia na jakie mogą liczyć z tego tytułu. A powinni! Kobiecie po poronieniu żadne pieniądze, ani żadne ulgi nie zrekompensują straty dziecka, to oczywiste.  Pomogą jednak przejść przez ten trudny okres.

Więcej informacji: www.testdna.pl/

Autor: Natalia Jeziorska, testDNA

Z polisą w egzotyczną podróż

Zostań honorowym krwiodawcą

Skomentuj